Projektstöd IF Segregerade områden

Projektstöd IF Segregerade områden är ett kompletterande projektstöd inom ramen för fritidskortet för barn och unga. Genom Projektstöd IF har Svenska Orienteringsförbundet möjlighet att fördela projektstöd till landets orienteringsföreningar för särskilda insatser i socioekonomiskt segregerade områden, så kallade RegSO-områden. Satsningen pågår under hela 2024.
Bakgrund
I socioekonomiskt utsatta områden är andelen aktiva i idrottsföreningar lägre än i andra områden. Många hittar inte till idrotten, bland annat på grund av låg föreningsnärvaro. Orienteringsidrotten är inget undantag. Projektstöd IF segregerade områden är en möjlighet att öka den lokala närvaron och erbjuda anpassade orienteringsaktiviteter. Detta för att nå nya målgrupper som idag inte är en del av svensk orientering.

Medel från Projektstöd IF segregerade områden får användas för att bland annat stärka strukturen i föreningar, erbjuda aktiviteter, rekrytera och utbilda ledare samt sänka socioekonomiska trösklar. Här är några exempel på vad projektstödet kan användas till:
  • Prova på-aktiviteter i området
  • Köpa in material för kunna genomför aktiviteter
  • Besöka skolor, fritidsgårdar, föreningar och andra aktörer för att erbjuda aktiviteter
  • Ta fram kartor
  • Arrangera aktiviteter med låga trösklar för barn och unga i området
  • Utbilda ledare i området
  • Marknadsföra och sprida information om aktiviteter
Syfte
Syftet med Projektstöd IF segregerade områden är att stärka verksamheten och närvaron i socioekonomiskt segregerade områden. De särskilda medlen ska hjälpa till att stärka befintliga föreningar att utveckla strukturen i området med tanke på ledarskap, närvaro, aktiviteter och rekrytering av nya ledare så att orientering blir tillgängligt för fler.

Målgrupp
Målgruppen är barn och unga 8-16 år. Medlen ska användas för att främja barn och ungdomsidrott i de angivna socioekonomiskt segregerade områdena. Här finns en lista över vilka områden som är aktuella för satsningar.

Ansökan och ansökningsperiod
Ansökan är öppen till och med 15 november 2024. Alla satsningar ska vara avslutade senast den 31 december 2024. Alla satsningar ska vara återrapporterade senast den 15 januari 2024.

Alla föreningar anslutna till Svenska Orienteringsförbundet är välkomna att ansöka om projektstöd. Ansökan kan göras löpande. Svenska Orienteringsförbundet granska inkomna ansökningar löpande, vanligtvis i början av varje månad.

Ansökan om projektstöd görs via föreningens egen sida IdrottOnline. Under fliken Idrottsmedel finns ansökningsformuläret Projektstöd IF barn och ungdoms segregerade områden. Här finns en manual för hur ansökan går till.

Upplysningar
Lars Greilert, 070-5481160, lars.greilert@orientering.se