Det här är Utbildningsportalen

Utbildningsportalen är en modern och flexibel plattform utformad för idrottsföreningens och idrottsledarens behov. Allt som har med utbildning att göra finns under ett och samma tak.

Utbildningsportalen kan jämföras med Eventor som tar hand om allt som har med tävlingsverksamheten att göra. I utbildningsportalen finns de utbildningar förbundet producerat centralt och information om aktuella utbildningstillfällen. Den är tillgänglig på flera olika enheter, desktop, surfplatta och mobil.

Varje medlem har en egen användare med egen inloggning. Användaren kan själva söka efter lämpliga utbildningar och anmäla sig till dem. Det är enkelt att se genomförda utbildning och pågående utbildningar samt få tips om rekommenderade utbildningar för att kunna ta nästa steg. Användaren kan också se och hämta kursintyg och sammanställa sitt CV för att exempelvis skriva ut det. I utbildningsportalen kommer det mesta av utbildningsmaterialet att finnas. 

Utbildningsportalen gör det möjligt att jobba med flera olika typer av utbildningsformer. De utbildningar som skapas av förbundet och läggs in i portalen kan bestå av helt digitalt interaktivt utbildningsinnehåll, träffar med utbildare eller en mix av båda i så kallat blandat lärande. Utbildningsportalen ger alltså möjlighet till utbildning på distans och självstudier samt olika kombinationer av utbildningsformer.

Komma igång

För att kunna använda utbildningsportalen krävs att några steg är genomförda. Varje förening måste själva aktivera kopplingen mellan utbildningsportalen och IdrottOnline. Varje unik förening har själva ansvar för sitt medlemsregister i IdrottOnline och måste därför godkänna att utbildningsportalen får hämta persondata för de medlemmar som vill delta på någon utbildning. Aktiveringen av integration för hämtning av persondata är densamma som görs för integration till Eventor. Aktiveringen görs av den person i föreningen som har administratörsrättigheter i IdrottOnline. Läs mer om hur det går till.

Efter att kopplingen mellan föreningens medlemsregister och utbildningsportalen är gjord kan den enskilde medlemmen skapa ett lösenord till sitt användarkonto i utbildningsportalen. Läs mer om hur det går till. 

Kontakt

Har du frågor om utbildningsportalen, kontakta soft-utbildningsportalen@orientering.se.