10.11.2023

Motioner till Årsmötet

Svensk Orientering
Nu så är det dags om ni vill skicka in motioner till Årsmötet

Smålands OF årsmöte den 7 mars 2024

 

Smålands OF genomför årsmöte den 7 mars 2024 i Vrigstad Värdshus.


Motioner till Smålands Orienteringsförbunds årsmöte den 7 mars ska vara förbundet tillhanda senast 31 december 2023.

Förslag till ärende att behandlas vid ordinarie OF-möte skall skriftligen vara Smålands Orienteringsförbund tillhanda senast 31 december året före mötet.

Inom SmOF röstberättigad förening samt medlem i sådan förening har rätt att inge förslag (motion).
Förslag från föreningsmedlem skall först behandlas av dennes förening, som med eget yttrande sänder förslaget vidare inom angiven tid.

Motioner mailas till smof@orientering.se

Post:
Smålands Orienteringsförbund
Box 485
551 16 Jönköping

Smålands Orienteringsförbund
Styrelsen

RELATERADE NYHETER

Logga
Smålands OF:s Årsmöte
Fler nyheter