09.02.2024

Smålands OF:s Årsmöte 2024

Orientering
2024 Års möteshandlingar.

Smålands OF kallar föreningarna till årsmöte den 7 mars 2024.

Nu är årsmötes handlingarna klara i stort sett och mailas till OL-föreningarna i Småland.

Det som är kvar är utfallet för ”Flera o Mera 2030” för 2023 samt målet för 2024, vi har ej fått siffrorna ifrån SOFT ännu.

Men dessa siffror kommer kompletteras och finnas med på årsmötets dag.

 

Anmälan till Smålands OF:s årsmöte ska göras senast den 1 mars. 

Även om ni tänker/vill deltaga digitalt så anger ni detta i anmälan.

Viktigt att föreningen mailar/lämnar fullmakt då endast de med fullmakt har behörighet att rösta på årsmötet.

För att föreningen ska ha rösträtt måste årsavgiften vara betald före årsmötets början.


Föreningen får deltaga med flera ledare men endast en ledare per förening har rösträtt.

Årsmötet startar kl. 18.30, från 18.00 serveras kaffe/the samt tårta.(Smålands OF 75 år)

Under årsmötet kommer VM- och SM-segrare från Småland under 2023 premieras.
Även Årets Orienterare i Småland kommer uppmärksammas.

Dokument till årsmötet.
Årsmöteshandlingar 2024.
Verksamhetsberättelse 2023.
Verksamhetsplan 2024.
Fullmaktsblankett.

Motioner till FM.
SOFT Motioner, ansvarsfördelning i SmOF.

I ”Årsmötes handlingar 2024” finns även valberedningens förslag på ledamöter i Smålands OF:s styrelse och kommittéer det kommande året/åren

 

Välkomna till Smålands OF årsmöte
Smålands OF
Styrelsen

RELATERADE NYHETER

Småland
SSM 13-14 april
Tilda Palm
Årets Orienterare 2023
Kompass
Ungdomsläger i Hestra 3-4 Februari(uppdaterad 31/1)
Fler nyheter