2. Passa kartan

Andra steget när du orienterar är att passa kartan. Med en passad karta blir det enklare att veta i vilken riktning du ska.
Genom att passa kartan blir den mycket lättare att läsa och översätta mot terrängen.

Att passa kartan innebär att vrida kartan så att den stämmer överens med terrängen. Mer konkret betyder det att du ska hålla kartan så att de föremål som ligger till vänster om dig i verkligheten ligger till vänster på kartbilden, föremål till höger om dig ligger till höger på kartbilden osv. Om kartan visar att du ska ta höger framme vid stigkorset blir det enkelt för dig att förstå att du ska svänga till höger.

Kompassen är ett perfekt hjälpmedel för att snabbt passa kartan. Kartans norr, som alltid är i kartbladets ovankant, ska då peka åt samma håll som kompassnålens norr (den röda änden). All text på en karta är skriven med norr i ovankant. Om du håller kartan framför dig och kan läsa texten rättvänd har du alltså kartans norr uppåt på kartbladet.

En bra liknelse är att tänka sig kartan som en pusselbit som, liksom i pusslet, bara passar in på ett sätt i terrängen.

Du kan också tänka dig kartan som ett förenklat flygfoto där hus, vägar, stigar, höjder och mindre detaljer som stenar och branter är förtydligade genom symboler.Tips! Om du känner dig osäker på att läsa karta, börja bekanta dig med hur karta och verklighet hänger ihop genom att stå stilla och jämföra kartan med det du ser runt om dig. Om du ser hus, vägar, stigar - kan du identifiera dem på kartan?

Att förstå hur du översätter karta och verklighet är en viktig grund som skapar trygghet i din orientering.

Så tar du ut en kompassriktning

1. Håll kompassen på kartan så att spetsen kommer på den plats där du befinner dig. Låt riktningspilen peka mot den plats dit du ska. Kompassen ska hållas plant, som om den ligger på ett bord, för att nålen ska kunna peka stabilt mot norr.

2. Håll kompass och karta så att riktningspilen pekar rakt fram framför dig. 

3. Vrid dig nu – hela kroppen – tills  kartans och kompassens norr stämmer överens. Nu har du ditt ”mål” rakt fram. Lyft blicken och ta sikte på ett träd eller annat markant objekt i rätt riktning. Ta dig dit och ta därefter sikte mot ett nytt föremål.

Tumkompass och linjalkompass

Inom orientering används primärt två typer av kompasser och det är tumkompass och linjalkompass. De fungerar på samma sätt och det är mest en smaksak vilken man väljer. Idag använder de flesta en tumkompass som anses lite enklare och smidigare att använda.


LinjalkompassTumkompass