Precisions­­orientering

Precisionsorientering är en form av orientering där kartläsningen står i fokus. Alla kan delta, oavsett funktionsförmåga.
Man läser kartan vid en PreO-kontroll
I precisionsorientering, förkortat PreO, ligger fokus på kartläsning. En PreO-bana består av start, kontroller och mål, likt banorna i de andra orienteringsgrenarna. Vid varje kontroll finns upp till fem skärmar och det gäller att på avstånd avgöra vilken skärm som stämmer överens med kontrollringen på kartan. Alla tävlar på samma villkor oavsett kön, ålder och rörelseförmåga. Banan går i lättframkomlig terräng, det vill säga längs stigar och vägar som är framkomliga för rullstol, cyklar och andra hjälpmedel. Den som behöver hjälp, till exempel av en påskjutare, kan som regel få det men ska ange det vid anmälningstillfället. Banlängden är vanligtvis runt två kilometer. Maxtiden beräknas utifrån såväl banlängd som antalet kontroller och är vanligtvis runt två timmar.

Precision i kartläsningen avgör
Vid varje kontroll finns upp till fem alternativa skärmar. Du ska, utan att lämna stigen/vägen, avgöra vilken skärm som sitter rätt enligt kontrollringen på kartan och kontrollbeskrivningen. Ibland kan svaret vara att ingen skärm sitter rätt. Vid rätt svar får man poäng och den som har flest poäng vinner. Om flera tävlande har samma poäng avgörs placeringen på tiden vid en eller flera tidkontroller.

Tidkontroller kräver snabba beslut
Vid tidkontrollen, som kan ha upp till sex alternativa skärmar, ska du från anvisad plats göra ditt val inom en kort tidsperiod (Elit-klassen 30 sekunder). Tidtagningen startas i samma ögonblick som du får se en ny karta och kontrollbeskrivning och stoppas då du avger svaret. Vid felaktigt svar vid tidkontrollen får du tidstillägg (i Elit-klassen 60 sekunder).

I Sverige arrangeras ca 40 PreO-tävlingar varje år.

Lär dig mer om precisions­­orientering