Karta och kontroller

Kartan är orienterarens bästa hjälpmedel och en grundförutsättning för att kunna bedriva sporten. I PreO används kartor i de större skalorna.
I PreO förstoras kartan upp och skalan 1:4 000 och 1:5 000 är de vanligaste i tävlingssammanhang men kartskalor mellan 1:2 000–1:10 000 får användas. I dagsläget används samma kartnorm för PreO som för orienteringslöpning, men ofta med anpassningar i ekvidstans eller detaljrikedom för att mer korrekt beskriva den synliga terrängen för den som observerar den stillastående. Här är en orienteringskarta med delar av en påtryckt orienteringsbana för PreO. Från startpunkten är det endast tillåtet att gå på stigar och vägar. De stigar och vägar som inte får beträdas markeras med X vilket betyder förbjudet område. Under kartan finns dessutom tillhörande kontrollbeskrivning som mer i detalj anger var skärmen ska vara placerad. I rutan för kodsiffror anges bokstäver för hur många skärmar som finns att välja på. A=1 skärm, A-E= 5 skärmar. Kontrollen
Kontrollerna som utgör banan för precisionsorientering kan vara av olika typer av terrängföremål, exempelvis stenar, höjder, sänkor med mera. I precisionsorientering är det också viktigt med vilken del av höjden eller sänkan skärmen ska vara placerad på. Kontrollerna markeras på kartan med en ring och i terrängen av orangevita nylonskärmar. I PreO finns 1-5 skärmar utplacerade vid varje kontroll och det är den tävlandes uppgift utifrån en siktplats att med hjälp av kartan och kontrollbeskrivningen bestämma vilken skärm som är rätt placerad. I Elit- och A-klassen finns dessutom möjligheten att ingen skärm är rätt placerad, en så kallad falsk kontroll.
Vid tidskontroller står deltagaren vid en fast punkt och blickar ut över ett antal kontrollplaceringar och får på en given tid vända upp en karta med en kontrollring. En funktionär tar tid på hur snabbt deltagaren kan avgöra vilken, om någon, kontroll som är rätt. Tidskontrollerna används som utslagning vid delat resultat mellan deltagare på de vanliga kontrollerna. Se exempel nedan: 

Lär dig mer om precisions­­orientering