Organisation

Landslagschef:
Frans Wickbom
Tel: 070 - 395 49 30
E-post: frans.wickbom@orientering.se

Förbundskapten seniorer:
Martin Hammarberg
Tel:  070-309 72 13
E-post: martin.hammarberg@orientering.se

Förbundskapten juniorer:
Emma Bergström
Tel:  073 086 12 65
E-post: emmaa.bergstrom@hotmail.com