17.05.2024

Likvärdigt tävlande – så blev ålders- och könsfördelningen vid årets Tiomila

Svensk Orientering
I samband med förbundsmötet 2020 beslutades att orientering ska vara likvärdigt oavsett kön. Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler kompletterades med skrivningar om likvärdighet. Som en konsekvens av beslutet hade Tiomilaföreningen till 2024 års tävling förändrat upplägget i syfte att göra tävlingen mer likvärdig. Svenska Orienteringsförbundet följer upp utvecklingen av några tävlingar för att kunna se om och i så fall hur andelen kvinnliga deltagare påverkas. Nu har rapporten för Tiomila släppts.

I rapporten görs dels en tillbakablick på 2022 och 2023 års tävlingar för att se ett utgångsläge, dels motsvarande analys av 2024 års tävling utifrån ålder och kön. År 2022 avgjordes Tiomila i Ånnaboda strax utanför Örebro. Året därpå, 2023, avgjordes tävlingen i Skellefteå och var då den nordligaste platsen ett Tiomila genomförts på. År 2024 avgjordes tävlingen i Nynäshamn.

För att komma till rapporten Tiomila 2022-2024, ålder och kön klickar du här

Alla data är hämtad från Eventor respektive år. Ingen data som kan kopplas till en enskild individ redovisas.

RELATERADE NYHETER

Ettan Höstsamling 24
Spännande program på Höstsamlingen – anmäl dig redan nu
Hållbarhet
Här är Svensk Orienterings hållbarhetsrapport 2023
VB2 _äldre
Nu kan du söka Projektstöd 65+
Fler nyheter