08.09.2023

Smitta stoppar orienteringsverksamhet

Orientering
I Västmanland har afrikansk svinpest (ASF) påvisats hos döda vildsvin. ASF är en smittsam och dödlig virussjukdom som kan drabba tamgrisar och vildsvin. Viruset smittar inte till människan men kan få konsekvenser för orienteringsverksamhet och friluftsliv i allmänhet.

Afrikansk svinpest påvisades onsdagen den sjätte september i ett prov från ett dött vildsvin som hittats strax sydost om Fagersta. Det är i dagsläget inte klart hur smittan har kommit till Sverige, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

För att inte fler vildsvin i området ska drabbas och för att minska risker för smittsprid­ning är bland annat nedanstående aktiviteter förbjudna inom den smittade zonen.

 • Jaktförbud. Förbudet gäller all typ av jakt på alla arter av vilt.
 • Aktiviteter, inklusive sportevenemang, sammankomster och offentliga tillställningar, där människor vistas i skog och mark, till exempel för att plocka svamp- och bär.
 • Alla typer av skogsbruksåtgärder.
 • Att släppa hundar lösa.
 • Fordon och maskiner som använts i lantbruk respektive skogsbruk i den smittade zonen måste rengöras och desinficeras för att få flyttas ut ur den smittade zonen.
 • Den som håller tamgrisar i smittad zon ska bland annat se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär om djur blir sjuka eller drabbas av ökad dödlighet.

Svenska Orienteringsförbundets mark- och miljöutvecklare Joacim Ingelsson kommenterar att detta inte är helt oväntat. Det finns en uppbyggd kunskap på marksidan och att det skulle inträffa var väntat förr eller senare.

– Vi har varit förberedda på det och har samlat in material till både SOFT och IOF om detta. Det har bland annat skrivits tidigare och informerats om afrikanska svinpesten i Orienteraren, säger Ingelsson.
– Jordbruksverket har en väldigt bra beredskap och vi följer utvecklingen. Det är naturligtvis väldigt beklagligt för verksamheterna i Fagersta/Norbergsområdet då det är en stort avbräck för dem.

Joacim befarar att om viruset får fäste i Sverige så kan konsekvenserna på sikt bli lokala stopp för vistelse och tillträdesförbud i skogsmark som inkluderar orienteringsverksamhet. Detta är något som finns och har funnits under en längre tid i våra grannländer där vi är och orienterar i, utan att det är något större problem för dem där.

– Det är viktigt att pointera att detta inte är slutet för orientering i Sverige även om det är ett problem. Det är ju framförallt grisbönder som kan komma att bli drabbade om smittan letar sig in bland deras djur.

Vad kan allmänheten göra?

 • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en träning eller vid parkeringsplatser.
 • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.
 • Marketenterier måste ha stränga och tydliga regler för hantering av matavfall. Ingenting får bli kvar på tävlingsplatsen eller i kringliggande terräng.
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
 • Rengör kläder och utrustning om du varit på besök i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande.

I ett nummer av Orienteraren från 2021 så beskriver skribenten Olle Bergman i sin artikel om svinpesten hur orienterare kan bidra med viktig information genom att vara viltobservatörer. På så sätt kan vi hjälpa till att förhindra spridningen av detta virus.


Mer information finns att hitta på jordbruksverkets hemsida.

Övre bild: karta över en området med restriktioner kring Fagersta. Bild: Jordbruksverket

RELATERADE NYHETER

Freja Hjerne springer mot seger på EYOC:s långdistans i Polen.
Freja Hjerne vinnare på EYOC:s långdistans
240621 Laget EYOC
Inför EYOC i Polen
Stora Tuna OK Jukola
Historisk och överlägsen seger för Stora Tuna OK på Jukola
Fler nyheter