GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation – eller Dataskyddsförordningen som den heter på svenska - och är en förordning som börjar gälla inom EU:s medlemsstater från den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige och ersätta den befintliga Personuppgiftslagen (PUL).

Vad är GDPR och hur påverkas er förening? 

GDPR står för General Data Protection Regulation – eller Dataskyddsförordningen som den heter på svenska - och är en förordning som börjar gälla inom EU:s medlemsstater från den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige och ersätta den befintliga Personuppgiftslagen (PUL). Målsättningen med den nya förordningen är att ge ett modernare dataskydd för individer mer anpassat för den digitala utveckling som skett de senaste åren.

Dataskyddsförordningen omfattar även föreningar, vilket ställer högre krav på föreningar­nas personuppgiftshantering.

Er förening ska därför:

  • Kartlägga var ni hanterar personupp­gifter och ta fram en rutin över hur ni hanterar dem.
  • Utse en personuppgiftsansvarig person och upprätta ett register om hur ni hanterar personuppgifter och vad de skall användas till.
  • Endast samla in och hantera personuppgifter om ni har en laglig grund.
  • Informera de personer vars uppgifter ni samlar in och upprätta en integritetspolicy .
  • Inte samla in fler personuppgifter än vad som behövs och se till att uppgifterna är korrekta och uppdaterade.
  • Se till att uppgifterna inte sprids till någon obehörig.
  • Radera personuppgifter som inte längre behövs.

Som stöd i ovanstående arbete har Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna tagit fram en tydlig och bra arbetsbok.

Dokumentera sedan era rutiner för hur ni hanterar personuppgifter. Ta hjälp av mallar, planer och instruktioner som finns på RFs hemsida

RF har även tagit fram en uppförandekod för idrottsrörelsen, vilken ska ses som ett komplement till dataskyddsförordningen och ge vägledning till hur idrottsföreningar och förbund ska tillämpa dataskyddsförordningen i praktiken.

Uppförandekod för idrottsrörelsen.

Eventor och andra tjänster

Vi ser inte att ni som förening behöver vidta några åtgärder i Eventor eller andra tävlingsrelaterade system med hänsyn till GDPR. Däremot kan ni som förening ändå bli påverkade i och med vilken information som numera är tillgänglig och hur denna får hanteras av er som förening.

För mer information om hur Eventor och andra tävlingsrelaterade tjänster och system hanterar personuppgifter, se Om Eventor

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar. Där finns också länk till RF:s frågor och svar.

SISU Idrottsutbildarna erbjuder också utbildningar i många distrikt för föreningar som har det behovet. För frågor - ta kontakt med ert eget SISU-distrikt. 

Sök en utbildning hos något av våra SISU-distrikt  

Ytterligare information

Om ni vill fördjupa er i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) finns ytterligare information hos Datainspektionen

För frågor om uppförandekoden eller allmänna frågor om dataskydd, kontakta dataskydd@rf.se.

Orienteringsspecifika frågor

Har ni mer orienteringsspecifika frågor rörande GDPR kontaktar ni SOFT på info@orientering.se.