Statistik & uppföljning

Varje år redovisas hela verksamheten i den verksamhetsberättelse och årsredovisning som tas fram. Här nedan finns en fördjupad uppföljning över tid för fler områden.
Att regelbundet följa upp verksamheten är ett sätt att mäta utvecklingen av olika delar av verksamheten. Varje år redovisas hela verksamheten i den verksamhetsberättelse och den årsredovisning som tas fram.

För några olika delar av verksamheten gör även en djupare uppföljning. Några av de områden som följs upp på ett mer omfattande sätt är utvecklingen av tävlingsverksamheten, medlemsutveckling och utvecklingen av LOK-stödet. Här nedan finns en uppföljning över tid för dessa områden.
TävlingsverksamhetenTävlingsverksamheten är stor del av svenska orienterings verksamhet. För många är tävlingar och tävlande den största drivkraften för att träna och tävla men också engagera sig i föreningsarbete. 

MedlemsutvecklingMedlemmarna i en förening är den viktigaste resursen för en förening. Det är medlemmarna som gemensamt utvecklar och driver föreningen framåt. Att rekrytera och behålla medlemmar är därför en viktig uppgift för en förening. 

LOK-stödetStatligt lokalt aktivitetsstöd eller LOK-stödet som det också kallas är ett statligt bidrag till alla föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga. LOK-stödet är också ett mått på hur omfattande en förenings barn- och ungdomsverksamhet är och ur utvecklingen ser ut över tid. 

Resultat & statistikUnder sidan Resultat & statistik hittar du alla vinnare från internationella mästerskap, SM och så vidare.