Digitalisering

2030 har svensk orientering, på alla nivåer, tillförlitliga digitala hjälpmedel och system som skapar effektiva arbetssätt, organisationer och evenemang. 2030 är tävlingsadministration och övrig teknik, inklusive centrala system och program kvalitetssäkrade och enkla att använda.
Digitalisering är i grunden verksamhetsutveckling med hjälp av digitala stöd och informationsteknik. Digitalisering är en nyckelfaktor för att orienteringsrörelsen ska vara framgångsrik och effektiv.
Genom att automatisera och visualisera med hjälp av smarta digitala lösningar underlättar, engagerar och inspirerar vi till mer, bättre och enklare orientering.

[Tillbaka till Strategisidan]

PRIORITERADE MÅL 2023-2024
2024 har vi en uppdaterad IT- strategi för kodspråk, servrar, plattformar och inloggningar samt ha påbörjat en implementering.

Fullvärdigt digitalt stöd till våra arrangemang: att ha utvecklat, förbättrat och förenklat IT-stödet för våra arrangemang, såväl för större event och tävlingar som enklare aktiviteter, där nivån av stöd träffar rätt typ av arrangemang.
- Att stafetter oavsett nivå får högsta möjliga stöd av Eventor och OLA.
- Att OLA är förstahandsvalet för stora som små arrangemang.