Deltagare från samma förening efter varandra i finalstartlista

Enligt regelverket får inte deltagare från samma förening starta efter varandra. Från och med 2023 gäller det endast lottad startlista. För finaler i SM, sprintdistans, långdistans och medeldistans, där de tävlande sprungit till sig startplatsen, kan två eller flera från samma förening starta efter varandra. 
Motiveringen till varför regeln finns idag är att tävlande från samma förening anses löpa större risk att förledas in i en samlöpningssituation:
  • Tävlande från samma förening tränar oftare tillsammans en större del av året.
  • Tävlande från samma förening umgås oftare på fritiden.
  • Tävlande från samma förening springer i samma stafettlag.
Motiveringarna till att ändå frångå regeln vid finaltävling är flera:
  • Tävlande får inte samlöpa enligt regelverket, vilket så klart också gäller finaler vid SM-tävlingar. Extra bevakning av regelefterlevnaden har introducerats 2023 genom projektet Ökad regelefterlevnad och transparens vid regelärenden. I finaler på nivå 1-tävlingar på seniornivå bevakas dessutom de flesta med chans på en topp 10-placering med GPS-sändare.
  • Tävlande har sprungit till sig finalplatsen, där finalen utgör en del av hela tävlingen med kval och final. Föreningstillhörighet bör inte missgynna startpositionen i förhållande till tävlande från andra föreningar.
  • Den extra tid det tar med nuvarande procedur vid upprättandet av startlistan för finalen riskerar att äventyra andra delar av tävlingsadministrationen med allvarligare fel som följd. Då kval och final avgörs samma dag kan det till och med riskera att äventyra andra delar av arrangemanget, till exempel förskjuten start i finalen.
Vid kvaltävling – och alla andra tävlingar – gäller kravet som vanligt. Tidtagningsprogrammen har stöd för detta, där regeln, med de motiv som nämns ovan till varför regeln finns, fortsatt fyller sitt syfte.

Tidigare skrivning (som alltså ej gäller längre för SM-finaler):

"Tävlande från samma förening får inte hamna efter varandra i startlistan. Tävlande med sämre ranking flyttas framåt en startposition, dvs får starta tidigare. Om framflyttad tävlande åter hamnar bredvid annan från samma förening skjuts den andre framåt en startposition, dvs här tas ej hänsyn till ranking längre."

- Heatindelning, seedning, lottning och lagsammansättning vid SM