PreO-gruppen

Arbetsgrupp för precisionsorientering, PreO-gruppen.
Michael Johansson

Michael Johansson, precisionsorienteringslandslaget

Michael Johansson

0706666377
Karin Bödecs

Förbundskapten PreO

Karin Bödecs

0706388985
Owe Andersson Hugo Mattsson

Förbundskapten PreO

Owe Andersson

0725168332
Ken Gammelgård

PreO-gruppen

Ken Gammelgård

Liselott Andén 240211

PreO-gruppen

Liselott Andén

0702391837
20230110 Linnea Gustafsson Kartgruppen Linneagustafsson

PreO-gruppen

Linnea Gustafsson

0706792781

PreO-gruppen

Clara Jakobsson

2022_Personalporträtt_Helena Hehlke

Projektledare paraorientering

Helena Hehlke

0702048312
2022_Personalporträtt_Mette Brolinson

Idrottschef

Mette Brolinson

0708464145