SkidO-gruppen

Arbetsgruppen för skidorientering. Adjungerade är Emma Bergström, juniorkapten och Rasmus Wickbom, aktivas representant. Båda deltar i SkidO-gruppens möten.

SKIDO-GRUPPEN

MP Beskuren

Sammankallande i SkidO-gruppen och regelfrågor

Margaretha Pepa

0706957360
Matts Engvall

SkidO-gruppen, arrangemang

Matts Engvall

0703778727
Skido Gruppen Martin Hammarberg

Förbundskapten skidorientering, seniorlandslaget

Martin Hammarberg

0703097213

SkidO-gruppen, skolfrågor

Charlotte Lindkvist

Skido Gruppen Pär Moqvist

SkidO-gruppen, ungdomsfrågor

Pär Moqvist

Per Sandberg

SkidO-gruppen, tävlingsprogram

Per Sandberg

Frans Wickbom

Landslagschef, skidorientering

Frans Wickbom

0703954930
2022_Personalporträtt_Mette Brolinson

Idrottschef

Mette Brolinson

0708464145
2022_Personalporträtt_Niklas Wrane

Arrangemangsutveckling (inkl. arrangörsstöd, tävlingsprogram & regelfrågor)

Niklas Wrane

0706708105