Strategi

Här presenteras Svenska Orienteringsförbundets strategi Kompassriktning 2030. Den är vår verksamhetsinriktning och beskriver visionen: Svensk Orientering - för alla hela livet, våra övergripande mål samt verksamhetsområden med vår värdegrund och våra kärnvärden som trygghet. Den ska inspirera, framkalla mod att våga förändra och utveckla oss på vår resa mot 2030.
Bild på kompassriktning 2030

Övergripande mål mot 2030:

Flera och mera
Svensk orientering har som målsättning att bli flera och mera. Med flera och mera menar vi att bli fler orienterare och att varje individ aktiverar sig mera. Med flera och mera menar vi också att det arrangeras och anordnas mer orientering i alla olika former som fler träningar, tävlingar, motionsaktiviteter och utbildningar


Världens bästa landslag
Svensk orientering har som målsättning att ha världens bästa landslag över tid i alla grenar. Med världens bästa landslag menar vi att vi ska jobba tillsammans med fokus på utveckling och att ge våra individer bästa möjliga förutsättningar för utveckling så att vi är världens bästa landslag under kommande år.


Flera och mera - Verksamhetsuppföljning -så här ligger vi till just nu

Flera och mera - prognos för att nå målen 2022-2030


Utredning av svensk orienterings organisation:
Läs mer om utredningen och ta del av frågor och svar.


Vår vision: Svensk Orientering - för alla hela livet

Svensk orientering,
står för att vi utövar idrotten orientering och att vi utgår från Sverige

För alla,
vi välkomnar alla till orienteringen och vår arena oavsett förutsättningar och ambition. Vi agerar jämlikt och inkluderande och värderar samarbete högt.

Hela livet
vi bedriver idrott för alla oavsett ålder. Vi ger inspiration och skapar glädje för alla hela livet.

Vår värdegrund

Vår värdegrund är gemensam för hela idrottsrörelsen och all verksamhet ska utgå från:

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta och för att orientera.
Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill får vara med i föreningsdriven orienteringsverksamhet oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk och social bakgrund, religion/trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, osund ekonomi och annat fusk samt mot diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Våra kärnvärden

Våra kärnvärden är de ledord som förklarar vilka tillstånd vi önskar att svensk orientering ska befinna sig i. Dessa kärnvärden ska leda oss framåt i vår utvecklingsresa. Kärnvärdena ska genomsyra vår verksamhet och vara med oss i allt vi gör.
Tillstånden önskar vi både mellan individer och till vår omvärld samt i relation till all vår verksamhet.

Nyfikenhet

Vi väljer att vara nyfikna på vår omvärld och de människor vi har runt omkring oss. Vi visar nyfikenhet och försöker förstå varandras perspektiv. Vi är nyfikna på nya infallsvinklar.

Mod

Vi väljer att vara modiga i våra val. Vi har mod att utmana och utmanas och vilja att förändra och våga prova nytt. Vi har mod att vara tydliga och vi tar ansvar för vår idrotts utveckling.

Stolthet

Vi känner stolthet över svensk orientering. Vi är stolta över allt bra vi gör och vi agerar på ett sätt som bidrar till känslan av stolthet.

Dessa ledord utgår från idrottens värdegrund. Om vi befinner oss i dessa tillstånd så leder det till glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel inom svensk orientering.