FALUN/BORLÄNGE - Dala Sports Academy


ORIENTERINGSLÖPNING

- Ett utmärkt alternativ för dig som vill satsa på orientering antingen som proffs, som student eller som arbetande!

Tränare:
Sven Olsson, Thomas Landqvist

Verksamhetsledare:
Mats Olsson, mats.olsson@rfsisu.se

Antal antagna:
Aktiva i träningsgruppen: 18 stycken därutöver cirka 100 antagna i andra idrotter.

Träningsverksamhet:
Träning 4-6 ggr/vecka bestående av OL-teknik, intervaller(ute & inne), distans mm. DSA Elit har ett nära samarbete med OLGY Falun. Eftermiddagar/kvällar gemensamma träningar med regionens föreningar. Tillsammans ger det 6-9 arrangerade träningar/vecka i de aktivas absoluta närhet.

Kontakt:
Sven Olsson, sven.olsson@rfsisu.se

Hemsida:
rfsisu.se/Dalarna/Viarbetarmed/DalaSportsAcademyElit/

Instagram: Följ dsa_elit för att se mer vad som händer!


SKIDORIENTERING- Ett utmärkt alternativ för dig som vill satsa på skidorientering antingen som proffs, som student eller som arbetande!

Tränare:
Sven Olsson

Verksamhetsledare:
Mats Olsson, mats.olsson@rfsisu.se

Antal antagna:
Aktiva i träningsgruppen skidorientering 3 stycken,
därutöver cirka 100 antagna i andra idrotter.

Träningsverksamhet:
Morgon- och/eller eftermiddagsträningar 3-6 ggr/vecka beroende på säsong. Ett antal läger/träningsdagar arrangeras under träningsåret. Skidorienteringsverksamheten har väldigt nära samarbete med längdskidåkningen vid Dala Sports Academy, men även samarbete med Mora Skidgymnasium.

Kontakt:
Sven Olsson, sven.olsson@rfsisu.se

Hemsida:
rfsisu.se/Dalarna/Viarbetarmed/DalaSportsAcademyElit/

Instagram: Följ dsa_elit för att se mer vad som händer!


Tillbaka till postgymnasiala elitutvecklingsmiljöer