Postgymnasiala elitutvecklingsmiljöer

Svenska Orienteringsförbundet har ett samarbete med flera postgymnasiala elitutvecklingsmiljöer i Sverige. De postgymnasiala elitutvecklingsmiljöerna som SOFT valt att samarbeta med är de miljöer som har en träningsgrupp kopplat mot ett lärosäte och har en anställd tränare eller koordinator på minst 25%. Mer information om dessa finner du via länkarna nedan.

Här finns en broschyr med info om alla miljöer samlade.
Broschyr med bilder
Broschyr utan bilder

Utöver dessa nio postgymnasiala elitutvecklingsmiljöer finns många andra bra träningsmiljöer med sparring och hög kvalitet, en del på studieorter och andra kopplade mot starka elitklubbar.

Vill du veta mer om arbetet med våra elitutvecklingsmiljöer, hör av dig till Håkan Carlsson hakan.carlsson@orientering.se

RIU och EVL:
Riksidrottsförbundet (RF) arbetar med begreppen Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL). Mer om vad det innebär, vilka det är samt hur man ansöker läser du på deras hemsida.

För att ansöka fyller du i RF:s blankett Studentintyg för RIU och EVL
Ifylld blankett mailas till erik.mattsson@orientering.se. Beviljas ansökan är den giltig i 1 år. 
Ansökningsförfarandet gäller för både orienteringslöpning och skidorientering.
För internationella studenter finns en särskild blankett som skrivs under av respektive nations specialidrottsförbund. Det är upp till varje lärosäte att besluta om man tar emot internationella studenter.

RF har även tagit fram "Nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla karriärer" 


RF:s definition av en RIU- eller EVL-student är:
En potentiell eller aktuell landslagsidrottare som bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga.

Med ”potentiell” menas att elitidrottsstudenten:
* Är identifierad eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet
* Bedöms på sikt (2-5 år) kunna ta en plats i landslaget eller tävlar på högsta internationella nivå.

Med ”aktuell” menas att elitidrottsstudenten:
* Är kontinuerligt uttagen i landslag med satsningar mot internationella mästerskap (EM, VM, OS, Paralympics)

* Via sitt SF genomför tränings- och tävlingsverksamhet utifrån en utvecklingsplan med målet att prestera på internationell nivå.


Svenska Orienteringsförbundets beskrivning av vad en elitorienteringsmiljö ska innehålla finns beskrivet här.