Utbildningskatalog

Välkommen till orienteringens utbildningskatalog. För att du enkelt ska kunna hitta rätt i utbildningsutbudet så finner du beskrivningar av de olika kategorier som vi valt att sortera utbildningarna i. När du hittat rätt kategori så klicka dig vidare för att se utbudet inom respektive kategori.

Föreningsledare

Rollen som föreningsledare innebär att du på något sätt är engagerad i din idrottsförening. Din roll som föreningsledare kan handla om att du är förtroendevald som en ledamot i en styrelse, är del av en arbetsgrupp eller på annat sätt är bistår föreningen i dess utveckling.

Som föreningsledare är du en del av en större helhet, svensk orientering och den svenska idrottsrörelsen.

Ledare/tränare

I rollen som tränare, eller ledare om du känner dig mer bekväm med den benämningen, har du ett värdefullt uppdrag i den utvecklingsmiljö du verkar. I din tränarroll hjälper du andra att växa och utmanas i sin idrottsutövning.

Som ledare/tränare är du en del av en större helhet, svensk orientering och den svenska idrottsrörelsen.


Föreningsutveckling

Föreningsutveckling ska ge möjlighet för både medlemmar och organisation att utvecklas. En förening är inte en statisk enhet, den är en del av och påverkas av det föränderliga samhälle som omger den. För att föreningen både ska vara attraktiv för nya medlemmar och ideella krafter måste föreningen förhålla sig till det omgivandet samhället. För att föreningslivet som del av den sociala ekonomin ska vara en sektor att räkna med så bör föreningsutveckling vara en självklar punkt på föreningens agenda.

Skola

I läroplanen (Lgr22) ingår kart- och orienteringskunskap som del av det centrala innehållet i ämnena idrott och hälsa och geografi. Svenska Orienteringsförbundet vill ge lärare som undervisar i nämnda ämnen inspiration, stöd och hjälp för att planera och genomföra ändamålsenlig och rolig kart- och orienteringsundervisning i skolan. Förbundet tillhandahåller såväl lärarfortbildningar under vår och höst som digitala material för lärare och elever.

Utövare

Som utövare av orientering finns det alltid något att utveckla och något nytt att lära. Den egna analysen är en väldigt viktig del i den egna utvecklingen. Med utbildning och förkovran kan du som utövare finna nya infallsvinklar. Ta del av individutvecklingsplanen eller specifika utbildningar riktade till dig som utövare.

Kartritning

Kartan är helt central i orienteringsrörelsen och det absolut viktigaste hjälpmedlet vid utövande. Som utövare, föreningsmedlem, kartritare eller kartkontrollant behövs kompetens om kartans betydelse, hur de framställs, hur processerna går till och vilka regler och normer som gäller och varför. Här kan du ta del av utbildningar och träffar för kartritning och andra kartfrågor.

Banläggning

Orienteringsbanan är en viktig del av alla orienteringsaktiviteter oavsett om det handlar om träning eller tävling. Att kunna lägga bra banor som är anpassade efter olika målgruppers behov är en viktig kunskap. Utbildningen för banläggare ger kunskap och kompetens för att lägga banor med olika svårighetsgrad, allt från nybörjaren till världsstjärnan. Utbildningen ger också viktig kunskap kring att lägga banor som tar största möjliga hänsyn till djur, natur och de marker vi orienterar i. Här kan du läsa mer om banläggning och utbildning.

Funktionär

2030 har vi ett fullständigt och tillgängligt utbildnings- och kunskapsmaterial som är behovsanpassat till alla målgrupper. Svenska orienteringsförbundet genomför årligen utbildning för arrangörer av nivå 1 arrangemang och ämnar ta fram utbildningar lämpliga för funktionärer av alla typer av arrangemang.