Skola

Svenska orienteringsförbundet har skapat en digital plattform var syfte är att ge idrottslärare inspiration, stöd och hjälp med undervisning i kart- och orienteringskunskap. Materialet lämpar sig främst till undervisning i grundskolan men kan även fungera som inspiration för lärare som undervisar på gymnasiet. Utöver den lättillgängliga digitala plattformen erbjuder orienteringsförbundet lärarfortbildningar.
Den digitala plattformen består bland annat av:
  • Läroplanen med en tillhörande tolkning för vilka orienteringstekniska moment som bör tränas i respektive årskurs.
  • Information om olika typer av orienteringskartor.
  • Tips och verktyg för att lägga olika orienteringsbanor.
  • Övningsbank med över 20 olika varianter av orienteringsövningar som går att anpassa till olika svårighetsnivåer.

Orientera i skolan

Plattformen är till för dig som vill ha inspiration, stöd och hjälp med undervisning i kart- och orienteringskunskap.

Orientera i skolan

Som ett komplement till Orientera i skolan har vi tillsammans med Clio läromedel tagit fram ett digitalt utbildningsmaterial för både elever och lärare. Materialet består av olika lektioner där eleverna genomför övningar som steg för steg följer läroplanen och dess lärandemål. Eleven får snabb feedback då systemet rättar uppgifterna direkt, på så sätt kan även läraren följa elevens utveckling direkt i verktyget. Mer information om materialet i Clio läromedel finner du på plattformen Orientera i skolan.

Lärarfortbildningar

Under en fortbildningsdag får du inspiration samt konkreta tips och metoder för hur du kan arbeta med orientering och grundläggande kartkunskap på din skola.

Ta chansen att gå någon av våra lärarfortbildningar.