Utbildningskontakter

För att underlätta kommunikation rörande utbildning upprätthåller Svenska Orienteringsförbundet ett register med kontaktuppgifter till utbildningsansvariga i distrikt och föreningar. Det är varje distrikt och förening som behöver initiera registrering av kontaktuppgifterna och uppdatering av dem vid förändringar.

Utbildningsansvarig i distrikt och förening registrerar sig och anger sina kontaktuppgifter i ett formulär. Klicka här för att komma till formuläret. Kontaktuppgifterna används av SOFT för kommunikation med respektive part relaterat till utbildning och kan förmedlas mellan parter utifrån hur utbildningsansvarig svarar på delningsfrågor i samband med registrering.

Utbildningsansvarig i distrikt väljer om kontaktuppgifterna får delas med:

  • Övriga orienteringsdistrikts utbildningskontaktpersoner
  • Utbildningskontakter i föreningar inom ditt orienteringsdistrikt
  • RF-SISU i det distrikt som ditt orienteringsdistrikt tillhör

Utbildningsansvarig i förening väljer om kontaktuppgifterna får delas med:

  • Orienteringsdistriktets utbildningskontakt
  • Övriga utbildningskontakter i föreningar inom ditt orienteringsdistrikt
  • RF-SISU i det distrikt som din förening tillhör

Önskar registrerad utbildningsansvarig bli borttagen ur registret meddela: jenny.hakansson@orientering.se 
 
Utbildningsansvariga i distrikten

Föreningar som registrerat kontaktuppgifter till utbildningsansvarig