Orienteringsgymnasium

Att söka till orienteringsgymnasium
Ansökningsförfarandet till RIG och NIU är i stort sett lika men skiljer sig på några punkter.

Ansökan sker centralt och är webbaserad. Länk till ansökan för RIG respektive NIU hittar du på sidan för Riksidrottsgymnasier respektive sidan för Nationell idrottsutbildning.

Övergripande information om samtliga orienteringsgymnasium har vi samlat i en broschyr som du kan bläddra och läsa i här på nätet. Kontaktuppgifter till skolorna finner du i broschyren och om du väljer RIG eller NIU i menyn till vänster.

Detta är orienteringsgymnasium
För dig som vill kombinera gymnasiestudier med fortsatt elitsatsning på orientering är ett orienteringsgymnasium ett bra alternativ. Målet med orienteringsgymnasier är att du ska kunna satsa seriöst på både skola och elitidrott samtidigt samt förbereda dig väl inför en framtida karriär som senior i världseliten. Vi söker dig som verkligen brinner för orientering, är målmedveten och engagerad!

För att möjliggöra detta finns det olika alternativ för dig. Riksidrottsgymnasier (RIG) och Nationell idrottsutbildning (NIU) är två alternativ du kan välja mellan. Riksidrottsgymnasieplatser för orientering finns i Sandviken, Göteborg, Hallsberg samt i Eksjö och för skidorientering i Mora. Du kan även välja något av de av SOFT tillstyrkta NIU som är regionala/lokala alternativ närmare din hemort. För närvarande finns det NIU i Olofström, Göteborg, Eksjö, Jönköping, Sollentuna, Haninge, Uppsala, Falun och Älvsbyn.

Riksidrottsförbundets (RF) mål med RIG och NIU
”Erbjuda stöd till talanger med bäst förutsättningar att som seniorer nå internationell elit och för dem skapa goda möjligheter att kombinera elitidrott och utbildning genom ett individanpassat, flexibelt och kompetent stöd i en kvalitetssäkrad studie- och elitidrottsmiljö präglad av glädje, utveckling och resultat”.

SOFT:s mål
Svenska Orienteringsförbundets övergripande och långsiktiga mål med Riksidrottsgymnasier (RIG) och Nationell idrottsutbildning (NIU) är att de ska bidra till att nå målet: ''Världens bästa landslag över tid"
I dokumentet Svenska Orienteringsförbundets strategi för elitutvecklingsmiljöer kan du läsa mer om vad som målen med elitutvecklingsmiljöerna. Strategin i sin senaste version fastställdes av SOFTs styrelse den 2017-09-12.

Information
Läs igenom all information så får du veta vad det innebär att gå på orienteringsgymnasium, du får också information om vad som skiljer RIG från NIU.

Ansökan
Om du tycker att det verkar intressant och utmanande att gå på orienteringsgymnasium är du hjärtligt välkommen med din ansökan. 

Antagningsprocessen
RF har gett oss i uppdrag att ”erbjuda stöd till talanger”. Därför har vi inom SOFT definierat hur vi ser på talanger - Vi föds med olika potentialer. Den person som har en inre drivkraft och över tid bedriver bra fysisk, teknisk och mental träning balanserat med klok återhämtning samt ser till att den befinner sig i en utvecklande miljö, den är en talang. En talang är inte någon som har utvecklats tidigt eller har knäckt den orienteringstekniska koden tidigt. En talang är den som gör jobbet, igen och igen och som hela tiden vill utvecklas.

RF har definierat vilka bedömningsområden vi ska titta på vid antagning till RIG och NIU. Dessa är:
•    Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter
•    Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar
•    Sociala färdigheter och förutsättningar
•    Organisatoriska färdigheter och förutsättningar
•    Studieambition

En analys av eleven ska ske inom alla områden och med framtida utvecklingspotential som fokus. Under de fem olika bedömningsområdena finns det delar som kommer att viktas olika.

Metoder som kommer att användas för urval är observationer, tester, intervju och tränarens ”praktiska förnuft” – med sin erfarenhet kommer tränarens subjektiva bedömning vara en del av urvalet. 

Kom ihåg att det är du som individ som väljer vad som är bäst för dig. Oavsett om du väljer att studera på ett RIG, NIU eller ett ”vanligt gymnasium” så har du alla förutsättningar att utvecklas som människa och orienterare.

Ämnesplan
Det är enbart på RIG och NIU som det finns möjlighet att läsa ämnet specialidrott. Undervisning i ämnet specialidrott orientering syftar till att öka och fördjupa kunskaper om människan i fysisk aktivitet, med tonvikt på olika kunskapsområden inom specialidrotten. Ämnet syftar även till att fördjupa kunskapen om träningslära samt att bli medveten om varför övning, träning och mentalt fokus är förutsättningar för att utöva idrott på elitnivå och därigenom skapa en helhetssyn på idrottsutövandet.

Fokus ligger på:
• Orienteringsträning och dess tillämpning
• Orienteringens teori, teknik och strategi
• Uppföljning och analys av träning och tävling
• Personlig utveckling
• Idrotts- och prestationspsykologi
• Träningslära
• Näringslära
• Sunda vanor
• Anatomi, fysiologi och rörelselära
• Ledarskap

Betyg
Kurserna i ämnet Specialidrott ingår i din individuella studieplan. Antalet kurser beror på om du går RIG eller NIU, 400-700 p. Du får betyg i respektive kurs och dessa ingår i din Gymnasieexamen.

Lokal kurs "Idrott och hälsa, specialisering"
Inom gymnasieskolans har elever som inte läser på RIG eller NIU möjlighet att oavsett skola välja programfördjupningar och läsa utökade kurser inom idrott och hälsa. På en del skolor kallar man det lite slarvigt för LIU även om det begreppet inte finns i skolförordningen. Det eleven läser som utökat program är kurserna idrott och hälsa specialisering 1 och 2.

Kurserna idrott och hälsa specialisering 1 och 2 har syftet att utveckla kroppslig förmåga genom en idrott. Det är inte nivån på den utförda idrotten som bedöms utan hur en idrott kan användas för att utveckla förmågan att ta hand om sin kropp i nutid och framtid på ett hälsosamt sätt. Kurserna hör till ämnet idrott och hälsa med dess syfte och kunskapaskrav. Detta till skillnad mot ämnet specialidrott med syfte att utveckla förmåga att utöva vald idrott på elitnivå.

Mer information om dessa kurser som alltså har ett helt annat syfte än specialidrott finns att läsa på Skolverkets hemsida. Dessa kurser undervisas av en idrottslärare i ämnet Idrott och hälsa enligt Skolverkets riktlinjer. Till dessa kurser får inte skolan göra urval på idrottsliga meriter och de ska inte förväxlas eller likställas med NIU eller RIG.

Ekonomi
Till elever på RIG är hemkommunen skyldig att betala för din utbildning, samt oftast även ett inackorderings- och/eller resebidrag.

Statligt studiestöd utgår i form av ett studiebidrag för både RIG och NIU.

Nationella godkända idrottsutbildningar (NIU) har lokal/regional antagning, vilket innebär att NIU inte är riksrekryterande. Om eleven inte bor i den kommun där NIUt ligger så garanteras inte en förstahands-mottagning utan eleven blir oftast mottagen i andra hand.

Ett frivilligt samverkansavtal mellan hemkommunen och kommun/huvudman för NIUt kan dock upprättas vilket kan ge eleven rätten till förstahandsmottagning. Kontakta din hemkommun för mer information. 

Eleverna svarar själva för kostnader för uppehälle, mat och fickpengar. Ta reda på vad som gäller för din hemkommun.

Boende
För många elever innebär avståndet till ett orienteringsgymnasium att man inte kan bo kvar hemma under terminerna.

RIG/NIU-ANSVARIG PÅ FÖRBUNDET

2022_Personalporträtt_Tomas Yngström

RIG/NIU-ansvarig och Paraorientering

Tomas Yngström

0703810007