Hantering av personuppgifter

Sedan november 2022 arbetar Svenska Orienteringsförbundet med en digital utbildningsportal. På sikt kommer alla utbildning för svensk orientering att hanteras i portalen. Här kan du läsa mer om hanteringen av personuppgifter i utbildningsportalen.

I utbildningsportalen kommer allt som har med utbildning av ledare, tränare, funktionärer och andra grupper att hanteras, till exempel anmälningar till utbildningar, deltagare och kommunikation med deltagare. Dessutom kommer de flesta utbildningsmoment att genomföras i utbildningsportalen. För att utbildningsportalen ska kunna hantera information om en deltagare måste information om personen hämtas från IdrottOnline. Här följer en beskrivning av hur data från IdrottOnline hanteras och vilka personuppgifter som kommer att hanteras i utbildningsportalen.

I utbildningsportalen behandlas personuppgifter tillhörande den person som genomgår någon utbildning genom portalen samt den person som är utbildningsansvarig för någon utbildning. Personuppgifterna får vi delvis från personen själv men vissa uppgifter hämtas från IT-systemet IdrottOnline. Syftet med att hämta uppgifter från IdrottOnline är:

 • att säkerställa korrekt identifiering av de personer som anmäler sig till utbildning i plattformen eller ska hålla utbildning genom plattformen samt
 • att utbildningsdeltagare tilldelas rätt utbildningsbehörighet baserat på tidigare genomförda utbildningar.

Det är endast administratörer inom Svenska Orienteringsförbundet och den utbildare som är ansvarig för den utbildning som personen är anmäld till som kommer att ha åtkomst till utbildningsdeltagarens personuppgifter. Det vi i dagsläget hämtar och sparar gällande medlemmar i vårt system är:

 • Personnummer
 • Födelsedatum
 • Namn
 • Mail och Telefonnummer
 • Vilka föreningar inom förbundet personen är kopplad till och vilka roller personen har inom förening/förbund

För föreningar/förbund hämtar vi:

 • Organisationens typ
 • Organisationsnummer (Gäller i dagsläget bara förbund)
 • Organisationskod
 • Namnet i olika format

Den adress som är satt som default i Idrott online (Gäller i dagsläget bara förbund) Detta hämtar vi för samtliga personer/föreningar/förbund vi har tillgång till då vi inte har möjlighet att filtrera.

Personuppgifterna lagras under så lång tid som behövs för att dokumentera personens utbildningsbehörighet och utbildningsnivå, eller till dess att personen begär att personuppgifterna raderas. Om en person begär att personuppgifterna ska raderas så kommer all historik kring personens utbildningar och eventuella licenskopplingar att försvinna.

Personuppgifterna används endast för att kunna tillhandahålla utbildningsportalen, dokumentera genomförda utbildningar och erbjuda utbildningar som är relevanta i personens idrottsutövning. Personuppgifterna används inte i något annat syfte.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter i samband med idrottens utbildningsverksamhet finns definierad i dokumentet ”Integritetspolicy för behandling av personuppgifter” och alla personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer om Personuppgifter inom idrotten.

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är:
Marita Axelsson, e-post: marita.axelsson@orientering.se

Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
802002-5758

Om du vill invända mot denna personuppgiftsbehandling bör du i första hand vända dig till Svenska Orienteringsförbundet genom följande kontaktväg:
Susanne Maarup, e-post: susanne.maarup@orientering.se

Om du anser att Svenska Orienteringsförbundet har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se