Utbildare

På denna sida finner du en översikt över utbildningar för utbildare. För processledare som driver föreningsutvecklingsarbete och för lärgruppsledare som leder folkbildning i lärgrupper har RF-SISU bra utbildningar. De är öppna för alla. Övriga utbildarutbildningar riktar sig till personer som rekryterats av förbundet för att kursleda utbildningar som är framtagna för svensk orientering. Är du intresserad av att bli utbildare hör gärna av dig till kansliet.
Här kommer vi presentera egna och andras utbildningar för utbildare.