STOCKHOLM - ElitutvecklingsmiljöMålet med Stockholmsregionens elitutvecklingsmiljö är att behålla, utbilda och utveckla målgruppen som består av alla ungdomar, juniorer och seniorer som vill utvecklas som orienterare, individer och samhällsmedborgare. De många klubbarna med sina olika träningskvällar är en av fördelarna med Stockholm. Andra fördelar är möjligheterna till studier och arbetstillfällen, förutom den fina och tekniskt krävande terrängen.

Studier:
I Stockholm finns möjlighet att satsa på dubbla karriärer genom nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) på gymnasienivå – Fredrika Bremer och Rudbecks gymnasier. Kungliga Tekniska Högskolan samt Gymnastik- och Idrottshögskolan är RiksidrottsUniversitet (RIU), vilket innebär att dessa lärosäten ger av SOFT definierade landslagsidrottare möjligheten till ett individuellt studieupplägg. Genom RF-SISU Stockholm och Stockholms Stad kompletteras RIU med en särskild koordinatorsfunktion som kan hjälpa studenterna med särskilda önskemål som underlättar för den enskilde i sin elitsatsning.

Träningsverksamhet:
Vi strävar mot att klubbarnas träningar ska vara öppna, utan krav på klubbyte och att de ska hålla god kvalitet. Inom ramen för Stockholms OF:s U23-projekt erbjuds högklassig aktivutbildning samtidigt som vi eftersträvar hög täthet av SOFT-utbildade klubbtränare. Stockholmsklubbarna samarbetar i stor utsträckning kring såväl gemensamma kvalitativa teknikträning som sparrande vinterträningar, vilket utgör basen och är styrkan i vår utvecklingsmiljö.

Kontakt:
Per Forsberg, Stockholms Orienteringsförbund
per.forsberg@sdfstockholm.se

Hemsida:
orientering.se/stockholm/utvecklingsmiljon/junior-och-senior-u23/


Tillbaka till postgymnasiala elitutvecklingsmiljöer