Utbildningsformer

Inom idrotten är traditionell utbildning och folkbildning två lika viktiga som naturligt förekommande inslag för att skapa, driva och utveckla verksamhet.
Svenska orienteringsförbundet har som mål att tillhandahålla utbildningar i former väl anpassade till kunskapsmålen för alla tänkbara målgrupper verksamma inom orientering, utövare, tränare, arrangörer, föreningsledare med flera. De olika utbildningsformerna finner du beskrivna på denna sida. Vilken form respektive utbildning har kan du utläsa från dess kursbeskrivning.

Kurser

En kurs är en utbildning som har en fastställd kursplan med ett antal kursmål och ett bestämt upplägg. Vissa kurser är helt digitala med självstudier, andra består av ett eller flera kurstillfällen som leds av utbildare och en del kurser är formade i ett blandat lärande där studier digitalt eller i litteratur mixas med kurstillfällen.

Mentorskap

Genom mentorskap kan en person med kunskap om organisationen och/eller erfarenhet av en viss roll/funktion ge stöd till en individ som tar sig an ett nytt uppdrag i organisationen. Mentor stödjer den nya ledaren/funktionären att navigera i organisationen och underlättar nätverkandet samt utövandet av rollen/funktionen.

Föreläsning

Föreläsning är en väletablerad och vanlig form av folkbildande aktiviteter inom idrottsrörelsen. Föreläsningen är en källa till inspiration och kunskap samt en mötesplats där människor möts för att inhämta kunskap inom ett specifikt område. Föreläsningar kan genomföras på olika sätt. Digitalt i så kallade webbinarium eller på traditionellt sätt där deltagare och föreläsare möts i en och samma lokal. Hybrid föreläsning är när deltagare kan välja att närvara i en lokal eller delta digitalt.

Lärgrupp

Viljan att lära och nyfikenheten att upptäcka tillsammans är det som kännetecknar lärgruppen. I lärgruppen finns ingen uttalad expert utan alla bidrar med sina kunskaper och erfarenheter. 
En lärgrupp är en mindre grupp människor som genom samtal och dialog lär av varandra och gemensamt söker kunskap för att utveckla färdigheter utifrån sina behov och intressen. Folkbildning helt enkelt.

Webbinarium

Webbinarium ska vara ett enkelt sätt för dig att lära dig mer om ett projekt eller ett visst ämne som du kan ha nytta av i din vardag som föreningsledare, banläggare, kartritare, arrangör, tränare eller utövare. En person från förbundskansliet håller i webbinariumet – ibland tillsammans med en gäst – och du har efter föreläsningen chansen att ställa frågor och diskutera det ni gick igenom.

Det ger också oss som arbetar på förbundskansliet möjligheten att lyssna in och justera information för att det ska bli bättre. Håll utkik här på hemsidan där vi kommer påannonsera kommande webbinarium. Vi kommer självklart även att lyssna av med er i föreningarna vad ni är intresserade av. Helt enkelt - hur kan vi hjälpa er att få den information du behöver för att klara ditt uppdrag inom Svensk orientering?

Anmälan sker via utbildningsportalen  – så har du inte redan en profil där är det hög tid att skapa en!