Ledare/tränare

På denna sida finner du en översikt över samtliga utbildningar som Svenska Orienteringsförbundet rekommenderar för ledare i tränarrollen. Det är både utbildningar som riktar sig specifikt till orienteringstränare och utbildningar för tränare som externa aktörer anordnar. Varmt välkommen att ta del av utbudet!

3D figur med bugghjälm som sitter vid en kon med dator i knät och en skylt bakom som det står ombygge pågår


Med start våren 2024 görs en helhetsöversyn för att stärka ledarskapet generellt inom svensk orientering.

Syfte: Att föreningar ska känna till och bedriva verksamhet i linje med de riktlinjer som styr idrotten generellt, riktlinjer för barn- och ungdomsidrott specifikt, svensk orienterings strategi Kompassriktning 2030 och forskning kring motivation.

För att kunna lägga all kraft på att ta fram de nya utbildningsdelarna och bygga organisationen kring dem har vi fattat beslut om att:
 • Vi pausar med utbildningstillfällen för följande utbildningar: Barntränarutbildningen, Ungdomstränarutbildningen, Bredd- och motionsutbildningen
 • Hänvisar till RF-SISU för utbildningstillfällen av Grundutbildning för tränare.

Om vi inte gör detta:
 • Så fortsätter vi sprida ett innehåll som inte speglar den kunskap vi har om ett modernt ledarskap.
 • Fördröjs de nya utbildningarna på grund av att det tar tid att planera och arrangera tillfällen parallellt med produktion och omorganisering.
 • Fortsätter tränarutbildningarna i ekonomiska förluster på grund av höga omkostnader för att arrangera enligt befintligt upplägg.
Gällande tredje punkten ovan har ett förslag förankrats med distrikten för att skapa en bättre förutsägbarhet för tränarutbildningstillfällen och samtidigt skapa bättre förutsättningar för en hållbar ekonomi. Konkret innebär det att framöver genomföra tränarutbildningstillfällen vid utvalda nav och vid årligen återkommande tidpunkter. Men, givet att de nya utbildningarna kommer ha ett annat upplägg än nuvarande så är även detta ett skäl till att ta paus med utbildningstillfällen:
 • Suboptimering att begära in offerter för helgutbildningar som fasas ut.
Som en konsekvens av att vi gör om utbildningarna så förändras utbildaruppdraget. Vi kommer att rekrytera personer som vill vara med och utveckla ledarskapet inom svensk orientering, antingen i rollen som utbildare vid naven eller i rollen som facilitator av digitala träffar. Mer information om detta kommer under hösten.

Vi fortsätter att erbjuda utbildningstillfällen för Junior- och seniortränarutbildningen.

Frågor och svar

 • I skrivandets stund (2024-05-31) finns inte en detaljerad tidplan eftersom arbetet inte kommit så pass långt än. När arbetet kommit längre kommer vi att återkomma med mer information om vilka utbildningar som kommer att skapas och när de planerar att lanseras.
 • Beroende på vilken typ av lärande som lämpar sig bäst för en viss del så behandlas delar i utbildningen på olika sätt. Det blir ett så kallat blandat lärande. Vissa delar kommer vara digitala med interaktivt innehåll, reflektionsfrågor och kunskapstester. Andra delar kan komma att behandlas i diskussionsgrupper där man möts digitalt. Praktiska moment kan komma att behandlas vid utbildningsträffar där man träffas vid ett nav.
 • Det vi kallar nav är de platser i landet där utbildningstillfällen för praktiska delar i utbildningarna kommer att genomföras.

 • Val av nav: -Vad har beaktats?

  • Var medlemmarna finns geografiskt
  • Transportnät – knytpunkter både med tåg, buss, bil, flyg och båt
  • Anläggnings läge i förhållande till karta för praktiska övningar
  • Lokalerna – att det täcker våra behov
  • Anläggningens prissättning
  • Logimöjlighet för utbildare och deltagare på eller nära anläggningen
  • Aktiv förening med uppdaterad karta
  • Historiskt utbildningsdeltagande
  Frekvens av utbildningstillfällen: –Vad beaktas?
  • Var medlemmarna finns geografiskt
  • Svar från föreningar på enkät (utskickad våren 2023)
  • Deltagande vid tränarutbildningar pre-pandemin
 • Junior- och seniortränarutbildningen bygger på Grundutbildning för tränare (GUT) som tagits fram av SISU Idrottsutbildarna (SISU) idrottsrörelsens eget studieförbund. GUT utgår från forskning kring motivation. ledarskap som främjar motivation. Kortfattat innehåller den de delar som saknas i de tränarutbildningar som inte uppdaterats på länge och som behöver omarbetas.
 • Grundutbildning för tränare, som är första delen av tre i utbildningen för junior- och seniortränare, anordnas av RF-SISU distrikten. Den genomförs på olika platser i landet och som distansutbildning med digitala träffar. Sök bland deras utbildningstillfällen (länk).

  De två idrottsspecifika modulerna i junior- och seniortränarutbildningen, som tagits fram och anordnas av Svenska Orienteringsförbundet, kommer genomföras i Stockholm. Anmälan till dem görs i utbildningsportalen (länk).

  Utbildningstillfälle för Modul B förläggs till hösten.
  För 2024 kommer det vara något av följande veckoslut: vecka 41 eller 42.

  Utbildningstillfälle för Modul A förläggs till vinter eller tidig vår.
  För 2025 kommer det vara något av följande veckoslut: vecka 4, 5 eller 11.

 • Introduktionsutbildning för orienteringstränare är en sedan 2020 ny utbildning. Den arrangeras av distrikten med av SOFT framtaget innehåll och av SOFT licensierade utbildare. Distrikt med licensierade utbildare kan fortsätta att anordna utbildningen under tiden övriga tränarutbildningar omarbetas.

  Fotnot: Introduktionsutbildning för orienteringstränare lämpar sig för den som aldrig varit ledare inom orientering. Den först delen i utbildningen utgörs av RF-SISU:s Introduktionsutbildning för tränare och de efterföljande delarna är inriktade på att lära ut orientering på grön till gul nivå. För utbildningstillfällen vänd dig till ditt distrikt. Notera att alla distrikt har inte licensierade utbildare ännu.
 • Självklart. Inspelningen från mötet den 27 maj finns att titta på här.