Discipliner i OL

Orientering bedrivs i olika former och distanser som tillsammans bildar olika discipliner. Här beskrivs de olika discipliner som finns inom grenen orienteringslöpning.
Discipliner på VMVM delas numera upp i skogsdistanser och sprintdistanser.

Skogsdistanser 

  • Långdistans
  • Medeldistans
  • Stafett
Sprintdistanser

  • Sprintdistans
  • Knockout-sprint
  • Sprintstafett


LångdistansDen ursprungliga tävlingsdisciplinen, som tidigare gick under namnet klassisk distans. För damer handlar det om banlängder på runt 11 kilometer, men där längden är beroende av hur terrängen ser ut. I långsammare och mer fysiskt utmanande terräng är banlängden kortare och i snabbare terräng är banlängden längre.

För herrar ligger distansen på runt 14 kilometer, också beroende av hur terrängen ser ut.

Segrartiden i respektive klass ska vara 90-95 minuter. 

Startmellanrummet är i regel 3 minuter, men kan kortas ner vid få anmälda, eller om gafflingsmetod används.

MedeldistansHette fram till och med 2004 kortdistans. Har numera segrartider på 30-35 minuter för både damer och herrar, vilket betyder att damerna har runt 5 km medan herrarna har runt 5,5 km, men givetvis beroende av hur terrängen ser ut. 

Startmellanrummet är normalt 2 minuter. 

Stafett

Stafett heter så officiellt sedan 2005. Tidigare var det klassiska namnet budkavle.

Stafett kan springas med olika antal sträckor. På VM och SM är det tre sträckor för både damer och herrar (för herrarna var det fyra sträckor fram till och med 2001 på VM och fram till och med 2007 på SM).

De största stafetterna deltagarmässigt Sverige är 25manna med 25 sträckor och Tiomila.

Sprintdistans

Ny som VM-distans från 2001. Som namnet antyder en riktig sprintdistans med 12-15 minuters segrartid. Sprintdistansen kan antingen genomföras i närområden till bebyggelse, eller helt inne i park- och stadsmiljö.

Startmellanrummet är normalt 1 minut.
Knockout-sprintTill 2022 års VM infördes knockout-sprint för första gången. Här avgörs tävlingen med kval med individuell start och ett antal finaler med sex löpare i varje heat där alla startar samtidigt. Löptiden i heaten ska vara 6-8 minuter. 

SprintstafettSprintstafetten på VM och SM avgörs över fyra sträckor där det ingår två damer och två herrar i laget.

På nationella tävlingar och distriktstävlingar förekommer det också 2-mannastafetter över fyra sträckor där löparna springer två sträckor vardera. 

Ultralång distansHette fram till och med 2004 långdistans. Här ligger segrartiden på runt 2 timmar och 15 minuter för damer respektive herrar. Startmetoden är normalt masstart. Ultralång finns på SM-programmet, men inte på VM.
NattorienteringÄven natt finns som disciplin på SM-programmet, men inte i de internationella mästerskapen.

Flerdagarstävlingar

Dessa genomförs företrädesvis under semesterperioden, och O-Ringen är den största. O-Ringen, med det tidigare namnet 5-dagars, genomförs över fem tävlingsdagar under vecka 30 i juli månad. Tävlingen flyttar runt mellan distrikten i Sverige.

Utöver ovan nämnda discipliner finns det en rad fantasifulla möjligheter för att utöva orientering, men då utan att ha officiell mästerskapsstatus.