Marknätverk

Hitta rätt bland de som jobbar med markfrågor – både centralt och i distrikten.

Mark- och miljöansvarig

Joacim Ingelsson leder arbetet med mark- och miljöfrågor och ansvarar för kontakter med omvärlden. 

Expertgrupp

SOFT:s expertgrupp för markfrågor bistår mark- och miljöansvarig och upprätthåller kontakt med experter inom området. Läs mer om markgruppen här.

Marknätverk

Kontaktpersonerna i distrikten agerar stöd och bollplank till föreningarna och ansvarar för att sprida kunskap i markfrågor. Hitta distriktens markansvariga här.