Dialog och samråd

Dialog med markägare, rättighetsinnehavare och myndigheter är avgörande för att upprätthålla goda relationer och underlätta för kartframställning och framtida arrangemang.

Innan investeringar i tid eller pengar sker i ett kartprojekt, bör samråd ske med berörda markägare och jakträttsinnehavare, samt i tillämpliga delar med andra nyttjanderättshavare.

Både markägare och framför allt jakträttsinnehavare förändras med åren och samråd bör därför ske även vid revidering av kartor om det gått ett antal år sedan föregående samråd gjordes.

Naturvårdsverket har tagit fram en guide för dialog om arrangemang i naturen. Den finns för nedladdning här (pdf)

Exempel på samrådsfrågor och överenskommelser

Samråd och överenskommelser kan variera stort. På något ställe kan man ha en skriftlig överenskommelse som övergripande reglerar orienteringen. Men överallt bygger det på förtroende.

Överenskommelser, skriftliga eller muntliga, kan exempelvis innehålla:

  • Ingen tävling under jaktsäsong
  • Ingen träning under jaktsäsong
  • Kartläggning av bara en del av fastigheten
  • Förbjudet område längs större väg
  • Samråd inför alla aktiviteter
  • Maximum tre (3) tävlingar per 10-årsperiod
  • Med mera, utifrån förhållanden och markägares krav

Vid ett helt oreglerat förhållande gäller allemansrätten.