Förbundsförsäkring

Vid Förbundsmötet 2012 beslutades det att införa en olycksfallsförsäkring i Folksam för samtliga förbundets medlemmar. Försäkringen är obligatoriskt för samtliga medlemsföreningar och ger ett försäkringsskydd för föreningens aktiva medlemmar som gäller under tävling, organiserad träning och under resor till och från dessa aktiviteter.

Försäkringen började gälla från och med 2013. Den viktigaste informationen om försäkringen och de vanligaste frågorna om försäkringen är samlade i ett brev som gick ut till samtliga föreningar i samband med införandet. Här finns svar på vanligaste frågorna i samband med förbundsförsäkringen från Folksam.

Här finns villkoren för försäkringen i sin helhet.

Har ni ytterligare frågor kan kontakt tas med administrativ chef Marita Axelsson, marita.axelsson@orientering.se, telefon 010-476 53 61.