SOFT:s kartgrupp

Kartgruppen är ett referensorgan till förbundsstyrelsen med den övergripande uppgiften att ge stöd och råd gällande kartfrågor. Gruppen är inte beslutsfattande. Styrelsen delegerar beslutsfattandet till ansvarig för kartfrågor på SOFT:s kansli, som också är sammankallande för gruppen.

Kartgruppen nås på e-post: kartgruppen@orientering.se

Sammankallande för kartgruppen nås på e-post: fredrik.ahnlen@orientering.se

KARTGRUPPENS MEDLEMMAR

2022 Andreas Oxenstierna Kartgruppen Andreasoxenstierna

Färgutskrifter och certifiering

Andreas Oxenstierna

20221119 Kalle Engblom Kartgruppen Johantrygg

Teknisk support

Karl-Erik Engblom

2022 Thomas Persson Kartgruppen Thomaspersson

Teknisk support

Thomas Persson

20220802 Joel Börjesson Kartgruppen Joelbörjesson

Teknisk support

Joel Börjesson Eriksson

20230110 Linnea Gustafsson Kartgruppen Linneagustafsson

Teknisk support

Linnea Gustafsson

2022 Viktor Larsson Kartgruppen Viktorlarsson

MTBO-representant

Viktor Larsson

2022 Sture Norén Kartgruppen Sturenorén

SkidO-representant

Sture Norén

2022 Christer Carlsson Kartgruppen Christercarlsson

Samordnare med IOF Map Comission

Christer Carlsson

2023 Martin Fredholm Kartgruppen

PreO-representant

Martin Fredholm