Andra stiftelser och projektstöd

Det finns en mängd olika möjligheter till stipendier, projektstöd och andra bidrag. Här finns några av möjligheterna. Det är ingen fullständig lista. Det finns mer, så det kan löna sig att söka vidare på egen hand.

Kommunalt bidrag

Söks via din kommun. Här skiljer sig reglerna för, och möjligheterna till, bidrag mycket mellan kommunerna. Ta kontakt med den kommun där föreningen är verksam.

Stipendier

Här är en sida med information om olika stipendier som kan vara möjliga att söka. Läs mer här.

Stiftelser med mera

Lokalt kan det finnas stiftelser som ger bidrag till olika typer av projekt. Undersök vilka möjligheter som finns på lokal där din förening är verksam. Sammanställning över ett stort antal stiftelser finns på Arvsfondens hemsida och vidare under rubriken Söka stöd. Här kan du läsa mer.

Sparbanksstiftelsen

Sparbanksstiftelsen finns över hela landet uppdelat på olika regioner. Varje region har sina egna inriktningar och regler för hur bidrag och stöd kan användas. Sök upp den region där föreningen är verksam. Här finns mer information om Sparbanksstiftelsen.

Leaderprojekt

Leader är lokalt ledd utveckling som innebär att engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Det kan vara både på landsbygden och i staden. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.

Leaderområden, stödområden inom EU, finns runt om i landet. Olika förutsättningar gäller i regionerna, men i flera fall kan det vara möjligt att inom ramen för projekten passa in idrottsanläggningar eller delar av dessa.
Här kan du läsa mer om Leader.