Vanliga frågor & svar

Det inkommer många tävlingsrelaterade frågor till kansliet och till våra arbetsgrupper. Dessa har vi samlat på en egen sida ihop med svar. Sidan finns under avdelningen Utöva & Följ, via länken nedan.

Gå direkt till