Allemansrätten

Allemansrättens grundregel ”Inte störa – inte förstöra” gäller även för orienteringen, som är en del av det organiserade ideella friluftslivet.

Orientering bedrivs inom ramen för allemansrätten på samma sätt som de flesta andra friluftsaktiviteter. Grundregeln för allemansrätten är ”Inte störa – inte förstöra”.

Svenska Orienteringsförbundet har tagit fram en policy för markåtkomst och allemansrätten, som beskriver hur orienteringsrörelsen i stort, arrangörer och enskilda orienterare ska tillämpa allemansrätten. Den finns att hämta här: Allemansrätten och orientering (pdf). Här finns en engelsk version.

På Naturvårdsverkets hemsida hittar du information om allemansrätten.
Där finns band annat en heltäckande vägledning som du hittar här: Allemansrätten: En vägledning (pdf)
I utbildningsportalen finns en kort kurs om allemansrätten som heter "Gäst i naturen" och riktar sig till dig som är ny inom orienteringen.