Kartframställning

För att vi ska ha tillgång till kartor i vår verksamhet och de aktiviteter vi utför krävs givetvis att kartor framställs och förvaltas. På denna sida hittar du information om frågor gällande kartframställning.

Processen

Att ta fram en ny eller uppdaterad karta består av ett antal steg och berör ett antal parter. På denna sida finns information om hur processen går till och vad som är av stor vikt att tänka på.

Kartnormer

Orienteringssporten bygger på att vi tävlar på en variation av platser, både inom Sverige och internationellt. För att alla ska kunna förstå kartan oavsett vart i världen man tävlar finns en standard framtagen för varje gren, för hur kartor ritas. Detta beskrivs på sidan om kartnormer.

Kartkontroll

Enligt regelverket ska av SOFT godkänd tävlingskarta i samband med kartproduktionen ha genomgått en kvalitetskontroll, en så kallad kartkontroll. Det rör såväl nyproducerade som reviderade kartor. 
Här återfinns information om hur kartkontroll och godkännande utförs för de olika nivåerna och grenarna.

Meridianer

Alla våra kartor ska vara orienterade så att magnetiskt norr befinner sig rakt uppåt på kartan, för att uppnå detta behöver man känna till och kunna beräkna kartområdets meridianskonvergens och missvisning.

Att rita en karta

denna sida kommer mer information finnas om hur man ritar en karta, vilken utrustning som kan behövas, hur man kan skaffa f-skattesedel med mera.