Omaps med orienteringskartor

Omaps är SOFT:s kartdatabas med en bit över 2000 kartor över hela landet. Ni som förening laddar själva upp era kartor i tjänsten.

Omaps

Så här gör du för att lägga in en karta

För att lägga in kartor, börja med att logga in med dina Eventor-uppgifter. Då kan andra kartbaserade tjänster hämta kartinformationen. Vilka tjänster som får hämta väljs i samband med uppladdningen.

Någon av rollerna administratör eller arrangemangsansvarig behövs för att kunna lägga in kartor.

För att lägga in en karta krävs att en bildfil för kartan exporteras från kartritningsprogrammet.
  • I första steget laddas den exporterade bildfilen upp.
  • I nästa steg anges alla uppgifter om kartan, som till exempel namn, utgivningsår, upphovsrättsinnehavare och redigeringsbehörigheter.
På sidan Lägg in kartor, se extern länk ovan, finns information om hur du exporterar bildfiler och hur du laddar upp bildfiler och kartuppgifter.

Aktuell & utförd utveckling

Via länken nedan når du aktuell och utförd utveckling i Omaps.