Föreningen

Hjärtat i idrottsverksamheten är föreningen där SOFT och distriktsförbunden har till uppdrag att stötta, inspirera och utbilda ledare och tränare.
Tre deltagare på Junior- och seniortränarutbildningen sitter vid ett bord och funderar kring en övningsuppgift