Allmänna Arvsfonden

Allmänna Arvsfonden eller bara Arvsfonden som det också kallas ibland ger årligen stora stöd till föreningar och organisationer. Här finns mer information om vilka stöd Arvsfonden kan ge.

De arv som Arvsfonden förvaltar möjliggör att cirka fyrahundra projekt över hela landet får ekonomiskt stöd varje år. Under de senaste tio åren har över fem miljarder kronor delats ut till drygt 1 700 utvecklingsprojekt i civilsamhället. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet. Det gemensamma är att projekten är av ideell karaktär och till förmån för barn, ungdomar, äldre, pensionärer och personer med funktionsvariationer.

För att få projektstöd ska föreningen

  • motivera på vilket sätt projektet är nyskapande och utvecklande.
  • visa hur hela projektet ska finansieras.
  • ha med minst en av Arvsfondens målgrupper (barn, ungdomar och personer med funktionsvariation) i planeringen och utförandet av projektet.
  • ha en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter projektets slut.

Exempel på kostnader som ett projekt kan få stöd för är projektledning, lokalhyra och inköp av utrustning. Utrustningen ska behövas för att genomföra projektet.

Bidrag kan sökas hela året, men måste ske före projektstart. Svar inom tre månader. Läs mer om projektstöd från Arvsfonden på deras hemsida arvsfonden.se