SOFT:s arbetsgrupper

Förbundet har ett antal verksamhets- och arbetsgrupper som arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen.
Är du intresserad av att delta i en verksamhetsgrupp eller arbetsgrupp? Kontakta förbundskansliet.