Klasser, svårighetsnivåer, segrartider & banlängder i OL

Här når du information om klasser, svårighetsnivåer, beräknade segrartider och banlängder.

Stöddokument för nedladdning

Nedan finns ett stöddokument som beskriver alla tillgängliga klasser och innehåller information om svårighetsnivå, beräknade segrartider, banlängder och kartskala. 

Det finns och filer samlade med genomsnittliga segrartider per distrikt och klass.

Vilken svårighetsnivå motsvarar vilken färg?Via menyn nedan hittas sidor med exempel som visar på de olika svårighetsnivåer som hör till respektive färg. Studera de olika exemplen på kartorna och jämför med valfri svårighetsnivå.