Bli coach

Som arrangörscoach får du möjligheten att stötta, motivera och inspirera arrangörer och kontrollanter till våra värdetävlingar. Du behöver ingen erfarenhet av coachning, men får gärna ha god erfarenhet av att arrangera orienteringstävlingar. Resten lär du dig allt eftersom.

Ta chansen att ingå i SOFT:s arrangörslandslag!

Passar någon av följande punkter in på dig?

 • Har erfarenhet som aktiv orienterare och jobbar med - eller tidigare har jobbat med - coachning eller att leda projekt och vill göra det även inom orientering.
 • Har erfarenhet av att arrangera orienteringstävlingar och känner att du vill gå vidare och utvecklas.
 • Har varit tävlingsledare eller IT-ansvarig på SM, Swedish League eller någon annan värdetävling.
Eller känner du bara en drivkraft av att vilja utveckla svensk orienterings finaste tävlingar tillsammans med andra människor?

Då kanske uppdraget som arrangörscoach kan vara något för dig.

Att vara coach

Som arrangörscoach får du möjligheten att stötta, motivera och inspirera arrangörer och kontrollanter till våra värdetävlingar. Du får besöka arenorna och vara med och utveckla kvalitén på våra största och viktigaste tävlingar i landet. 

Coachens uppgift är i första hand att leda, inte styra. Däremot kan coachen inta flera olika ledarroller: 

 • Fixaren
 • Expertrollen
 • Den coachande rollen
Alla tre kan användas och passar olika bra i olika situationer.
Fixaren tar hand om problemet själv och löser det åt någon annan. Det går fort och jobbet blir gjort så som fixaren vill att det ska bli gjort. Det kan vara så att ansvaret är coachens och då är det förstås lämpligt att coachen också utför det. Nackdelen med att frånta arrangören jobbet är att även ansvaret fråntas, samt att ingen annan lär sig mer än coachen. Som fixare sprids alltså ingen kompetens och det är lätt att ta på sig för mycket.

Expertens roll kan vara idé att inta om det kommer frågor på saker som har ett direkt svar, t ex en fråga om var man hittar information eller hur tidigare arrangörer har löst en särskild uppgift.

Den coachande rollen används när arrangören eller kontrollanten har ett problem som behöver lösas. Finns det inte en enda sanning, t ex en regel som ska följas, är det viktigt att arrangören tar ansvaret. Genom att ställa genomtänkta frågor kan problemet ofta lösas. Frågorna kan delas in i fyra delar:

 • Identifiera problemet
 • Identifiera det idealiska resultatet (hypotetiskt)
 • Identifiera blockeringar som står i vägen för det idealiska resultatet
 • Identifiera en eller flera lösningar
Kommunikation och tidsåtgång

Du bestämmer ihop med arrangören och kontrollanten hur kommunikationen ska se ut.

Förutom digitala uppstartsträffar med arrangörerna inom olika områden görs ett antal arrangörsbesök på plats. Ofta blir det ett fysiskt besök så snart tävlingen tilldelats och ytterligare ett besök då tävlingen börjar närma sig. Som coach är du givetvis också med fysiskt på plats under själva tävlingen.

I övrigt fungerar det oftast bra att kommunicera via webbmöten, mejl och telefon. 
Coachträffar och fortbildning

Coachnätverket har digitala utvärderingsträffar efter vår- respektive höstsäsongen. I övrigt träffas nätverket fysiskt en gång per år för diskussion om hur erfarenheterna lämpligast tas om hand och hur våra värdetävlingar kan vidareutvecklas.

På den fysiska träffen blir det också erfarenhetsutbyte mellan coacherna och ett tillfälle att uppdatera sig inom det senaste på arrangörsfronten inom svensk orientering. Normalt anordnas träffen ihop med den utbildningshelg med erfarenhetsutbyte som årligen hålls för arrangörer av nivå 1-tävlingar sista helgen i januari. 
Prova påSom ny coach blir det ofta fokus på att lära in och samla på sig frågor som kan stämmas av med andra i coachnätverket, eller med SOFT:s tävlingsansvariga.

Erfarenheten hos de som provar på uppdraget har varierat mycket genom åren. Här försöker vi se till att du som ny får gå vid sidan av en befintlig coach ett tag för att på så sätt skaffa dig erfarenhet och trygghet. Därefter får du själv prova på att coacha med en mentor vid din sida som bistår med att svara på frågor och dela med sig av tips och erfarenheter.

En annan möjlighet är att ni är flera nya som vill prova på och att ni delar på ett uppdrag i början.

Har du specialistkunskaper inom ett område, såsom banläggning, sprint, webbproduktion, marknadsföring, kommunikation, hållbarhet eller vad det nu kan vara, så finns även möjligheten till denna typ av coachuppdrag.  

Fler unga och fler kvinnor sökes

För att få en bra balans av personer med olika bakgrund i nätverket ser vi att såväl kvinnor som män ingår i nätverket - och gärna både unga personer och äldre.

För närvarande saknas kvinnor i nätverket, varför vi gärna ser att just du som kvinna anmäler ditt intresse. 

På samma sätt saknas det för närvarande unga coacher i 20-40-årsåldern. Här ser vi gärna att många tar chansen att prova på och om det känns rätt, går med i SOFT:s arrangörslandslag.

Intresseanmälan

Om det verkar intressant att prova på uppdraget som arrangörscoach i svensk orientering, anmäl ditt intresse till undertecknad som arbetar med arrangemangsutveckling på SOFT-kansliet.

Ange gärna följande i din intresseanmälan:

 • Vem du är och varför du är nyfiken på att veta mer.
 • Om du är intresserad av uppdrag som traditionell arrangörscoach, eller som specialistcoach inom sprintorientering, IT eller inom något annat område.
 • Vilka arrangörsutbildningar du deltagit i och om du har haft funktionärsuppdrag vid tidigare tävlingar.
 • Gärna kontaktuppgifter till någon referens som kan rekommendera dig för uppdraget. 

Vet du någon mer som kan vara intresserad?

Om du själv inte är intresserad av coachuppdraget, vet du någon som skulle kunna vara det?

Tipsa gärna undertecknad så tar vi en kontakt!Tveka inte att höra av dig till undertecknad om du har några frågor!


Niklas Wrane, arrangemangsutveckling SOFT-kansliet
niklas.wrane@orientering.se 

KONTAKT

2022_Personalporträtt_Niklas Wrane

Arrangemangsutveckling (inkl. arrangörsstöd, tävlingsprogram & regelfrågor)

Niklas Wrane

0706708105