Kontaktuppgifter till coacherna

Som arrangör för SM, USM eller Swedish League ska kommunikationen med SOFT i första hand ske med arrangörscoachen (i IT-frågor med IT-coachen). Kommunikationen ska främst ske via e-post med kopia till berörda kontrollanter, om inget annat är överenskommet.Coacher för tävlingar arrangerade på uppdrag av SOFT

Anders Bennitz, Luleå 
anders.bennitz79@gmail.com, 0702207870  

Lars Forsberg, Stockholm
lars.forsberg@sdfstockholm.se, 0705481309  

Roland Nilsson, Oskarshamn
mega.consulting@telia.com, 0709603479

Leif Gustafsson, Säter
leif.h.gustafsson@gmail.com, 0706066605 

Lennart Smedenmark, Ronneby
lennartsmedenmark@outlook.com, 0705715984 

C-G Struts, Bengtsfors
cg.struts@gmail.com, 0705561876 

Per-Martin Svärd, Hagfors
pm.svard@outlook.com, 0705346128

Christer Tapper, Nora 
tapper.christer@gmail.com, 0702165389

Specialistcoacher IT

Henrik Bengtsson, Sundsvall
henrik@sondaica.se, 0705603020 

Oskar Berg, Halmstad
oskar.berg@olresultat.se, 0766973205 

Marcus Färg, Anneberg 
marcusfarg@gmail.com, 0706411244

Leif Gustafsson, se ovan.

Samuel Henriksson, Stockholm
samuel.henriksson@agero.se, 0704440728  

Åke Larsson, Hallstahammar
aake-okh@telia.com, 0705882733 

Specialistcoacher sprint

Göran Andersson, Dala-Husby
byorienteering@gmail.com, 0706015326 

Per Forsberg, Kristianstad
perforsberg.sweden@gmail.com, 0733206880

Christer Tapper, se ovan.

Mats Åberg, Uppsala
aberg.mats.e@gmail.com, 0702673897

Coacher för tävlingar arrangerade på uppdrag av IOF


IOF:s Event Avisors (EA)

Göran Andersson, se ovan.

Lars Forsberg, se ovan

Per Forsberg, se ovan. 

Leif Gustafsson, se ovan.

Roland Nilsson, se ovan

Lennart Smedenmark, se ovan. 

C-G Struts, Bengtsfors, se ovan.

Christer Tapper, se ovan.
Övriga coacherTiomila: Christer Nordström, Stockholm, nordstromch@hotmail.com, 0761152570

25manna: Vakant GrencoacherPreO: Vakant 

SkidO: Per Sandberg, SOFT:s SkidO-grupp
carinaper18@gmail.com, 0706404673

MTBO: Peter Bergström, SOFT:s MTBO-grupp
peter.bergstrom@orientering.se, 0707710340 Övrigt stöd

Huvudadministratör SM och Swedish League: Henrik Skoglund 
henrik.skoglund@orientering.se, 0732558480

Tävlingsansökan, avtal, internationella tävlingar & karta: Fredrik Ahnlén, SOFT-kansliet 
fredrik.ahnlen@orientering.se, 0739080333

Tävlingsprogram, regler, dokumentation & banläggning: Niklas Wrane, SOFT-kansliet
niklas.wrane@orientering.se, 0706708105 

IT-frågor: Teknisk support, teknisksupport@orientering.se

Arena: Per Forsberg, se ovan

Kommunikation: Tero Marjamäki, SOFT-kansliet
tero.marjamaki@orientering.se, 0736537136


 

Tillbaka till