Namnstandard för tävlingsnamn

En gemensam namnstandard för tävlingsnamn har tagits fram ihop med distriktens tävlingsansvariga. Standarden är i första hand skriven för Eventors tävlingskalender, men utifrån denna följer lämpliga skrivningar att använda i andra sammanhang.

Bakgrund och syfte med namnstandarden

Namnstandarden för tävlingsnamn inom orienteringen är framtagen baserad på det s k TT-språket och är i första hand avsedd för Eventors tävlingskalender.

Syftet är att kunna erbjuda en enhetlig och lättbegriplig tävlingskalender med tävlingsnamn skrivna efter samma terminologi.

Utifrån standarden i Eventor följer lämpliga skrivningar att använda i andra sammanhang, till exempel i inbjudningar och nyheter. Dessa skrivningar är sällan exakt likadana som namnen i Eventors tävlingskalender, men de följer liknande principer.

Grenarnas namn i Eventor

 • För grenarna skidorientering, mountainbikeorientering och precisionsorientering ska tävlingsnamnen föregås av ett prefix. Följande prefix står i våra stadgar som är beslutade av förbundsmötet: "SkidO, ...", "MTBO, ..." respektive "PreO, ...".

  För grenen orienteringslöpning utelämnas prefix. 

Nationella tävlingar och distriktstävlingar i Eventor

 • Stora och små bokstäver
  • Tävlingsnamn ska skrivas med versal (stor bokstav) som begynnelsebokstav och resterande bokstäver med gemener (små bokstäver). Undantag får förekomma, till exempel kan det för tävlingsnamn med två eller flera ord ibland se bättre ut med stor begynnelsebokstav även på andra eller tredje ordet. Inte minst gäller det här engelska namn, t ex "Swedish League" eller Stockholm City Cup".
 • Dubbeltävling och långhelger
  • För dubbeltävling, dvs två tävlingar samma helg, samt för långhelger, ska tävlingsnamnet kompletteras med både dag och distans.  Exempel: "Skogsdubbeln, dag 1, medel" respektive "Skogsdubbeln, dag 2, lång".
   Kommentar: Anledningen till att distansen inte skrivs ut i sin helhet, t ex medeldistans, är för att det inte får plats i IdrottOnline-kalendern eller i det årligen tryckta programmet som följer med som bilaga till Skogssport. Båda dessa läser informationen från Eventor.
 • Maxgräns för antal bokstäver
  • Någon sådan finns inte i Eventor, men försök hålla namnet kort. Se också kommentar under punkten "Dubbeltävling och långhelger" ovan.
 • Öppna klasser i samband med stafett
  • Individuella tävlingar med öppna klasser i samband med stafetter, ska skrivas på formen "Tävlingsnamn, individuella öppna klasser", t ex "DM, stafett, Västergötland, individuella öppna klasser". 
 • Inga årtal
  • Årtal ska utelämnas i alla namn eftersom informationen i de allra flesta fall är överflödig vid visning av kalenderns tävlingar.

Mästerskap i Eventor

 • DM-tävling
  • DM ska skrivas på formen ”DM, distans, Distrikt”, t ex ”DM, lång, Stockholm”. Det är kort och informativt och det tydliggör också direkt vilket distrikt tävlingen går i, även om det finns en egen kolumn för detta.
  • Öppen DM-tävling. Det behöver inte anges att tävlingen är öppen. Enligt regelverket är alla DM öppna för andra distrikts löpare att delta i, dock ej med tävlan om själva mästerskapet.
 • SM-tävling
  • SM ska skrivas på formen "SM, distans".

Företags- eller reklaminslag

Enligt regelverket får mästerskapsbenämning inte innehålla företags- eller reklaminslag.

Enligt den namnstandard som råder för nationella tävlingar och distriktstävlingar får dock tävlingsnamnet innehålla företags- eller reklaminslag, men dessa ska då utgöra den huvudsakliga benämningen av namnet, t ex "Pölder Cup", "Marled Stockholm by Night" eller motsvarande. 

Namnstandard utanför EventorFör tabeller är det lämpligt att följa samma standard som i Eventors tävlingskalender, dvs tävlingsnamn med inledande versal och resterande bokstäver gemener, samt därefter ett kommatecken och distansen.

I rubriker och i brödtext är det inte lika lämpligt.

I rubriker och brödtext bör hela disciplinen eller distansen skrivas ut, till exempel "SM i ultralång distans" eller "DM i nattorientering". Det går också bra att sätta distansen först, till exempel ultralång-SM eller stafett-SM (glöm inte bindestrecket!). Notera att det ska vara liten begynnelsebokstav på distansen i brödtext. Om distansen däremot inleder en rubrik eller mening ska det så klart vara stor begynnelsebokstav, till exempel "Långdistans-DM i Fagersta" eller "Natt-DM den 13:e september".

Oftast är det att föredra att skriva ut hela distansnamnet i rubriker och brödtext, till exempel "ultralång distans" eller "nattorientering", men inte alltid. Det är till exempel att föredra rubriken "Natt-DM på Gotland" framför "Nattorienterings-DM på Gotland". "Sprintstafett-DM" fungerar, även om "DM i sprintstafett" är bättre.

Slutligen. Tänk på att klasser som presenteras parvis mellan könen, D respektive H, ska delas upp med ett snedstreck mellan sig, till exempel D/H21 eller D/H45. Utan snedstreck får det nämligen betydelsen parklass eller mixklass, såsom DH21-klassen vid sprintstafett-SM.

Tänk också på att D alltid kommer före H i alfabetet - alltså D/H14, inte H/D14.

Tillbaka till