Riktlinjer för ansökan av olika tävlingstyper

Här presenteras riktlinjer för olika typer av tävlingar - nationella tävlingar, distriktstävlingar, regionala mästerskap, distriktsmästerskap och närtävlingar.Nationella tävlingar och distriktstävlingar

För ansökan av nationella tävlingar och distriktstävlingar används SOFT:s centrala IT-system Eventor som fungerar som ett slags bokningssystem.

Särskilda guider, en sida för vanliga frågor och svar samt även ett forum finns i Eventor för support.

Ansökan ska innehålla tävlingsnamn, minst ett önskat tävlingsdatum, kontakttelefon, en eller flera grenar (orienteringslöpning, skidorientering, mountainbikeorientering och precisionsorientering) samt en eller flera klasstyper.

Distriktstävling ska i första hand komplettera de nationella tävlingarna, så att det blir ett bra utbud av nära tävlingstillfällen.

Det är också viktigt att det blir en jämn fördelning av tävlingsdistanser. Om två tävlingar arrangeras i samma distrikt en helg ska ambitionen vara att en är långdistans och medeldistans. Sprinttävlingar arrangeras med fördel under veckokvällar eller som komplement till lång- och medeldistanser på långhelger.

Extern länk

Regionala mästerskap (ej att förväxla med RM, riksmästerskap)

Regionala mästerskap kan årligen arrangeras genom samverkan mellan vissa OF och inom ett av dessa fastställt geografiskt område. Berörda OF kommer överens om en turordning för arrangemanget samt särskilda anvisningar.

Tävlingen bör alltid innehålla individuella klasser för D/H 18-21.

Regionala mästerskap kan avgöras som stafett eller lagtävling mellan förenings- eller distriktslag.

Distriktsmästerskap

Enligt tävlingsreglerna fastställer OF datum för DM-tävlingar och utser arrangörer.

I samband med den årliga tävlingskonferensen utser SOFT i samråd med distriktens tävlingsansvariga två helger vigda för DM kommande år. Dessa helger framgår av basprogrammet.

Då OF fastställer datum för DM-tävlingar ska hänsyn tas till de två DM-helgerna. Det står dock fritt för OF att arrangera DM vid andra datum under året, men andra tävlingar än DM får normalt inte arrangeras under de två DM-helgerna.

DM-helgerna ligger normalt i början av september och bestäms med hänsyn tagen till det internationella programmet och val av datum för höstens SM-tävlingar.

Närtävlingar

Närtävlingar bör om möjligt anordnas för att öka det nära tävlingsutbudet, då avståndet till distriktstävling eller nationell tävling är långt.

En del OF har särskilda serier av närtävlingar och tilldelar då deltävlingarna till arrangören som själva lägger in dessa i Eventor.

Övriga närtävlingar lägger arrangören själv in i Eventor, utan tilldelning av OF. 

En närtävling kan med fördel anordnas som enbart Motionsorientering. 

Tillbaka till