Sista ansökningsdag och tilldelning

Följande tidpunkter gäller för ansökan och godkännande av tävlingar i SOFT:s tävlingsprogram för grenen orienteringslöpning.

Tävlingstyper och sista ansökningsdag OL
SM och USM 

 • Senast 31 mars tre år innan tävlingsåret ska ansökan vara inne till SOFT med e-post via eget OF.
 • SOFT tilldelar arrangör tävlingen senast i juni tre år innan tävlingsåret.

Swedish League och Veteran-SM

 • Senast 31 mars två år innan tävlingsåret ska ansökan vara inne till SOFT med e-post via eget OF. 
 • SOFT tilldelar arrangör tävlingen senast i juni två år innan tävlingsåret.

Distriktsmästerskap och nationella tävlingar

 • Senast 31 mars året innan tävlingsåret ska ansökan vara inne via Eventor.
 • OF (distriktet) tilldelar arrangören tävlingen senast 30 september året innan tävlingsåret.
 • SOFT godkänner senast 31 oktober året innan tävlingsåret.

Distriktstävling

 • Senast 15 maj året innan tävlingsåret, eller vid tidpunkt tidigare än 15 maj som OF har fastställt, ska ansökan vara inne via Eventor.
 • OF tilldelar arrangören tävlingen senast 30 september året innan tävlingsåret.
 • SOFT godkänner senast 31 oktober året innan tävlingsåret.
Tävlingstyper och sista ansökningsdag SkidOVarje helg från och med sista helgen i november till och med tredje helgen i mars är möjliga tävlingshelger, med förskjutning mot Norrbotten och/eller fjällvärlden i början och slutet av säsongen.

Normalt kan det ansökas om följande tävlingar inom skidorientering:

SM, USM, Veteran-SM (VSM), Svenska cupen, samt WRE-tävlingar 

 • Senast 31 maj samma år som säsongen för skidorientering ska ansökan vara inne till SOFT med e-post via eget OF.
 • Två SM-helger per år, beståendes av sprint- och långdistans, samt medeldistans och stafett, kan sökas. Skidorientering kan även ingå i RF:s SM-vecka.
 • Svenska cupen brukar arrangeras under tre-fyra helger per säsong. En av dessa helger brukar också utgöra WRE-tävlingar.
 • SOFT:s skidO-grupp tilldelar arrangemanget senast under sommaren.

Distriktsmästerskap, nationella tävlingar och distriktstävlingar

 • Senast 30 september samma år som säsongen för skidorientering ska ansökan vara inne via Eventor.
 • OF (distriktet) i samråd med SOFT:s skidO-grupp tilldelar arrangören tävlingen senast 1 november.

Ett basprogram med nationella och internationella tävlingar i skidorientering för kommande säsong ligger normalt ute i maj månad.

Hänsyn har vid planeringen tagits för att i möjligaste mån undvika kollisioner utifrån kända längdtävlingar av cup- och mästerskapskaraktär för juniorer och ungdomar.

För sent ute?

Senare uppkomna tävlingar än sista ansökningsdag godkänner OF i samråd med intilliggande distrikt. Dessa tävlingar kan inte garanteras komma med i det tryckta pappersprogrammet.

Så här gör du om ansökningstiden gått ut:

 1. Lägg in tävlingen i Eventor som närtävling, alternativt klubbtävling.
 2. Mejla Eventor-supporten (eventorsupport@orientering.se) och be om uppgradering till önskad tävlingstyp (mästerskap, nationell tävling eller distriktstävling). Skicka alltid med kopia till OF:s tävlingsansvarig.
 3. Klart!

Tillbaka till