Förutsättningar SM MTBO

Denna information kompletterar förutsättningarna och guiderna för arrangörer av Svenska Cupen med SM-specifik information.

SM i MTBO
Inklusive JSM, USM och VSM
Svenska Cupen som grund

Förutsättningarna för arrangerandet av SM är till allra största del detsamma som för Svenska Cupen, varav dess arrangörsguide och dokumentation även gäller för SM. Det vanligaste är att SM-tävlingarna också är en del av Svenska Cupen. Det som främst skiljer sig åt är att SM har prisutdelning med SM-plaketter för varje distans samt att en högra anmälningsavgift tas ut för att täcka bland annat denna omkostnad. 

Se Förutsättningar för Svenska Cupen & SM

Distanser

SM avgörs normalt över distanserna sprint, medel och lång och därmed oftast som en samlad SM-helg med tre tävlingar. Vid behov eller önskemål kan dock SM-distanserna delas upp mellan olika arrangörer och helger, då kan också ytterligare en SM-distans bli aktuell, till exempel masstart eller stafett. Normalt arrangeras SM för alla åldrar (USM, JSM, SM, VSM) på alla distanserna.

Anmälningsavgifter
Nedanstående anmälningsavgifter är aktuella för klasserna som ingår i SM i MTBO.   

Senior- och junior-SM
  • Individuellt: 350 kr, varav 175 kr är beskattningsgrundande
  • Stafett: 600 kr per lag, varav 300 kr är beskattningsgrundande
Ungdoms-SM: 275 kr, varav 100 kr är beskattningsgrundande
Veteran-SM: 275 kr, varav 125 kr är beskattningsgrundande

Anmälningsavgifter för publiktävling i samband med SM-tävlingar är samma som för nationell tävling. 

Övriga aktuella anmälningsavgifter och mer information om efteranmälan med mera framgår på sidan för Arrangörsguider.


Priser

Till pristagarna på SM ska SM-plaketter delas ut. Arrangören ansvarar för utdelningen av plaketterna på plats under prisutdelningen. 

Vem beställer plaketterna?

SOFT beställer plaketter för SM (seniorer och juniorer) samt för USM inför säsongen.

Observera att Arrangören beställer själv för Veteran-SM, då detta inte är administrativt hållbart för SOFT.

Arrangören har fritt fram att använda vilken leverantör den vill. SOFT använder Sporrong som leverantör.

Vem står för kostnaden?

Arrangören står för kostnaden för SM-plaketterna till alla klasser, vilket finansieras av den förhöjda anmälningsavgiften och faktureras i efterhand av SOFT (för USM, SM och JSM) För OL finansierar 100-lappen dessa priser.

Hur många får pris?

De tre bästa i alla klasser får SM-plakett, oavsett åldersklass (USM, JSM, SM, VSM)

För övrigt när det gäller priser så framgår det av punkt 14.18 i Tävlingsregler och anvisningar för MTBO. T.ex. så ska de 6 bästa i USM-klasserna få pris.

Vilka klasser ingår i SM?

 SM: H21 och D21

JSM: H17-20 och D17-20

USM: H16 och D16

VSM: H40 och D40 och uppåt med 5-års intervall

Se även punkt 14.10 i Tävlingsregler och anvisningar för MTBO som beskriver vilka klasser som ska finnas på olika typer av MTBO-tävlingar.