Värdegrund & syfte

Stafettligan är orienteringsligan för alla Sveriges föreningar.

Stafettligan ska i första hand sätta deltagarna i fokus, med den primära målgruppen junior- och seniorlöpare från strax under toppeliten till motionärer. Alla är dock välkomna att delta i ligan.

Ligan avgörs genom ett antal deltävlingar där totalresultatet avgörs av de bästa resultaten från en förbestämd andel av deltävlingarna. 

Värdegrund

Stafettligan ska vara en attraktiv målsättning och upplevelse för föreningar och löpare på alla nivåer och utgöra en grund i utvecklingen av den svenska stafettkulturen inom orientering. 

Sportslig rättvisa och likvärdighet ska genomsyra tävlingarna.

Syfte

Det finns flera syften med Stafettligan.

1. Att lyfta intresset för våra stafetter, både för arrangörer och deltagare.

Det innebär:

  • Att ligan i sig och dess enskilda deltävlingar ska skapa innehåll och intresse som lyfter stafetter i allmänhet
  • Att fler deltagare och föreningar vill fokusera på stafetterna
  • Att kora bästa herrlag, damlag och förening (kombinerat herr- och damlag) varje säsong.

Stafetter uppskattas av många och är ett sätt att bevara och skapa fokus på junior- och seniorbredden i föreningarna. Bra föreningsmiljöer är också en av förutsättningarna för framtida landslagslöpare och världens bästa landslag.

2. Att öka inspiration och deltagande hos junior- och seniorbreddlöpare under elitskiktet 

Det innebär:

  • Att ligan ska skapa extra förutsättningar för att behålla och utveckla löpare på bredd och motionsnivå i föreningarna som inte är intresserade av att satsa på individuella prestationer. 
  • Att bygga starkare föreningsmiljöer
3. Stafettligan ska sätta deltagarna i fokus.

Det innebär:

  • Att tävlingarna genom sitt upplägg ska fokusera på de tävlingsmässiga förutsättningar som berör deltagarna främst, i form av karta och banläggning. 

4. Stafettligan ska bidra till att öka synligheten av svensk orientering.

Det innebär:

  • Att de ska vara intressanta för media och publik, inte bara på plats eller framför datorn utan också före och efter tävlingarna.
  • Att visionen är att arena, arenaproduktion och webbproduktion ska erbjudas på samtliga deltävlingar och att dessa ska visa att orientering är en intressant publiksport och utgöra en utökad bas för exponering av partners. 

5. Stafettligan ska ha en bra geografisk spridning.

På så sätt får vi en hög arrangörskompetens över hela Sverige.

6. Stafettligan ska i möjligaste mån kombineras med andra högkvalitativa evenemang och ska inte öka totalbelastningen av tävlandet över året.

Det innebär:

  • Att deltävlingarna i största utsträckning utgörs av befintliga nivå1-tävlingar eller ersätter vad som annars varit en individuell nivå1-tävling. 
  • Att deltävlingar i största utsträckning arrangeras samma helger som andra nivå1-tävlingar av samma arrangör eller i närområdet.