Deltagarurval, fördelning och lottning

Denna information nås via sidan för Swedish League-deltagare under avdelningen Utöva & Följ.